AKTSSeramik Malzeme Üretim Süreçleri

Seramik Malzeme Üretim Süreçleri (MATE474) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seramik Malzeme Üretim Süreçleri MATE474 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm kararıyla
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Polikristal seramik malzemeler ve camların üretim yöntemleri ile üretim, mikroyapı ve sinterleme mekanizması arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygun tane boyutu elde etmek için başlangıç tozunun ve metodun seçimindeki kriterlerin anlaşılması.
  • Seramik tozlarını parça şekline dönüştürürken kullanılan yöntemlerin anlaşılması.
  • Seramiklerdeki yoğunlaşma mekanizması hakkında fikir sahibi olmak.
  • Üretim yöntemleri, mikroyapı ve özellikler arasındaki ilişkinin anlaşılması.
Dersin İçeriği Toz hazırlanması, önkonsolidasyon, şekil verme işlemi, sentezleme, sinterleme teorisi, modifiye edilmiş yoğunlaşma yöntemi, son işleme, zımparalamanın seramiklerin mikroyapılarına etkileri, cam üretim yöntemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders slaytları
2 Seramik Tozların Sentezlenmesi Ders slaytları
3 Toz Karakterizasyonu Ders slaytları
4 Colloidal Prosesi Ders slaytları
5 Sol-gel Ders slaytları
6 Seramik Tozların Karıştırılması-1 Ders slaytları
7 Seramik Tozlarının Karıştırılması-2 Ders slaytları
8 Seramik Malzemelerin Şekillendirilmesi Ders slaytları
9 Kurutma Ders slaytları
10 Bağlayıcıların Uçurulması Ders slaytları
11 Katı Durum Sinterlemesi-1 Ders slaytları
12 Katı Durum Sinterlemesi-2 Ders slaytları
13 Sıvı Durum Sinterlemesi Ders Slaytları
14 Polycrystalline Seramiklerin İçyapısı Ders slaytları
15 Genel gözden geçirme
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 4. Ceramic Processing, Mohamed N. Rahaman, CRC, 2007.
Diğer Kaynaklar 5. Modern Ceramic Engineering, 3rd ed., by D.W. Richerson, Taylor and Francis, 2003.
6. Introduction to Ceramics, Kingery, Bowen and Uhlmann, Wiley, 1976.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125