AKTSYakıt Hücreleri Teknolojileri

Yakıt Hücreleri Teknolojileri (ENE412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yakıt Hücreleri Teknolojileri ENE412 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yılser DEVRİM
  • Araş. Gör. Arife UZUNDURUKAN
Course Assistants
Dersin Amacı Daha sağlıklı bir çevre ve sürdürülebilir bir teknolojik kalkınma için yapılan çalışmalar içinde en önemli yeri tutan yakıt hücresi teknolojisini tanıtmak, yakıt hücresinde yer alan prosesler vasıtasıyla öğrencinin kimya ve termodinamik derslerinde öğrendiği temel kavramları uygulamasına fırsat vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yakıt hücreleri ile ilgili temel kavramları ve bu yeni teknolojiyi tanıtmak, çevre bilincini geliştirmek, araştırma becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği Yakıt hücrelerinin elektrokimyası ve termodinamiği, katı oksit hücreler, asit ve alkalin hücreler, biyoyakıt hücreler ve enerji uygulamalarındaki kullanımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Yakıt Hücresi Termodinamiği Bölüm 2
3 Yakıt Hücresi Termodinamiği Bölüm 2
4 Yakıt Hücresi Reaksiyon Kinetiği Bölüm 3
5 Yakıt Hücresi Şarj Taşınımı Bölüm 4
6 Yakıt Hücresi Kütle Taşınımı Bölüm 5
7 Yakıt Hücresi Modelleme Bölüm 6
8 Ara Sınav
9 Yakıt Hücresi Modelleme Bölüm 6
10 Yakıt Hücresi Karakterizasyonu Bölüm 7
11 Yakıt Hücre Tiplerinin Genel Açıklaması Bölüm 8
12 Yakıt Hücresi Sistemlerinin Genel Açıklaması Bölüm 9
13 Yakıt Hücresi Entegrasyonu ve Altsistem Tasarımı Bölüm 10
14 Yakıt Hücresi Entegrasyonu ve Altsistem Tasarımı Bölüm 10
15 Yakıt Hücrelerinin Çevresel Etkisi Bölüm 11
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fuel Cell Fundamentals by Ryan O'Hayre, Suk-Won Cha, Whitney Colella, Fritz B. Prinz, 2006, Wiley
Diğer Kaynaklar 2. Fuel Cell Principles, Components, and Assemblies by R. Datta, May 2009, Wiley
3. Fuel Cells, Engines and Hydrogen: An Exergy Approach by Frederick J. Barclay, June 2006,Wiley
4. Hydrogen and Fuel Cells: Emerging Technologies and Applications, Brent Sorensen, Elsevier Science and Technology Books, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125