AKTSHidrojen Teknolojileri

Hidrojen Teknolojileri (ENE421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hidrojen Teknolojileri ENE421 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE203 veya CEAC203
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yılser DEVRİM
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders, hidrojenin özellikleri, üretimi, depolanması, güce dönüştürme ve malzeme biliminde uygulamaları dahil olmak üzere çağdaş hidrojen teknolojisinin en önemli alanlarını kapsamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hidrojen teknolojisinin temellerinin özümsenmesi
  • Hidrojenin özelliklerinin, üretiminin, depolanmasının ve güce dönüştürme konularının öğrenilmesi
  • Hidrojenle ilgili tasarım ve mühendislik pratik yaklaşımları
  • Hidrojenle ilgili ilktip ve gelişmiş sistemlerin işlevleri
Dersin İçeriği Hidrojenin özellikleri, fosil yakıtlardan ve biokütleden hidrojen üretimi, elektroliz, hidrojen depolanması, uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yakıt Olarak Hidrojen
3 Hidrojenin Özellikleri
4 Hidrojen Üretimi
5 Elektroliz
6 Hidrojen Depolanması
7 Hidrojen Depolanması
8 Hidrojenle İşlev Kazandırılmış Malzemeler
9 Ara Sınav
10 Hidrojenli Yakıt Hücreleri
11 Borhidritli Yakıt Hücreleri
12 İçten Yanmalı Motorlar
13 Hidrojenle ilgili Uzay Uygulamaları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Hydrogen as a Future Energy Carrier by Andreas Züttel (Editor), Andreas Borgschulte (Editor), Louis Schlapbach (Editor), 2008, Wiley
Diğer Kaynaklar 2. Introduction to Hydrogen Technology by Roman J. Press, K. S. V. Santhanam, Massoud J. Miri, Alla V. Bailey, Gerald A. Takacs, 2008, Wiley
3. Hydrogen and Fuel Cells: Emerging Technologies and Applications, Brent Sorensen, Elsevier Science and Technology Books, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125