AKTSİleri Fiziko Kimya

İleri Fiziko Kimya (CEAC505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Fiziko Kimya CEAC505 Seçmeli Dersler 3 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Alan Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Seha Tirkeş
Course Assistants
Dersin Amacı Gazların, sıvıların ve karışımların termodinamiğinin anlaşılması ve ileri seviyede problem çözümleri.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdeal ve gerçek gazlar ile ilgili hesaplamalar yapmak
  • Termodinamiğin kurallarına öğrenmek ve uygulayabilmek
  • İdeal ve gerçek çözeltilerin termodinamik özelliklerini tanımlayabilmek
  • Maddelerin hallerini tanımlamak, hal geçişlerini tanımlamak, ve faz diyagramlarını çizebilmek.
  • Saf maddelerin faz diyagramlarını tartışmak
  • Karışımların fiziksel özelliklerinin tanımlanmasında bir maddenin kimyasal potansiyelinin nasıl kullanıldığını anlamak.
  • Karışımların ısıtma, soğutma, ya da bileşenlerinin değiştiği durumlardaki fiziksel değişimin sistematik olarak tartışılması.
Dersin İçeriği Gazların özellikleri: ideal gazlar, gerçek gazlar, birinci kanun, termokimya, hal fonksiyonları, ikinci kanun, basit karışımlar, karışımların termodinamik tanımları, çözeltilerin özellikleri, aktiviteler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gazların Özellikleri: İdeal Gazlar 3-13
2 Gerçek Gazlar 14-21
3 Problem Çözümü
4 Birinci Kanun : Temel Bilgiler 28-48
5 Termokimya 49-56
6 Hal Fonksiyonları ve Tam Diferansiyel 57-63
7 İkinci Kanun: Spontane değişimlerin yönü 77-93
8 Sistemlere yoğunlaşma 94-100
9 ARA SINAV
10 Birinci ve İkinci Kanunların Birleştirilmesi 102-105
11 Basit Karışımlar: Karışıların termodinamik tanımı 136-147
12 Çözeltilerin özellikleri 148-156
13 ARA SINAV
14 Aktiviteler 158-163
15 Problem Çözümü
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Atkins, P., De Paula, J., "Atkins’ Physical Chemistry", Oxford, 8th Edition, (2006).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi. X
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi. X
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma. X
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi. X
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi. X
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi. X
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi. X
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi. X
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma. X
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 79