ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezsiz)

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (tezsiz) yüksek lisans programına başvurmak için gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir:

- İktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak,

- Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen mülakatta başarılı bulunmak.

Yönetmeliğe https://www.atilim.edu.tr/files/yonetmelikler/lisansustu_egitim_ogretim.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Başvuru esnasında gereken belgeler ise aşağıda belirtilmiştir:

- Lisans Diploması,

- Lisans Transkripti,

- Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için),

- Nüfus Cüzdanının Onaylı Örneği.