AKTS - Uluslararası Örgütler

Uluslararası Örgütler (UI502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Örgütler UI502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı dünya siyasi tarihinde uluslararası örgütlerin nasıl oluştuğunu öğrencilere aktarmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası örgütlerin ortaya çıkışı ile ilgili öğrenciye bilgi edindirmek
  • Küresel aktörler ve uluslararası örgütler arasındaki ilişkiyi anlayabilme
  • Küresel problemlere gösterilen hassasiyetleri küresel yönetişim çerçevesinde incelemek
Dersin İçeriği Uluslarararası örgütlerin kuruluşundan günümüze küreselleşme içinde oynadıkları role kadar tarihi gelişimi ve BM, NATO, DB/IMF ve AB gibi temel uluslararası örgütler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş Yok
2 Küresel Yönetişimin Zorlukları Karns, Mingst and Stiles, ss. 1-43
3 Küresel Yönetişimin Teorik Esasları Karns, Mingst and Stiles, ss.43-75
4 Hükümetlerarası Örgütler ve Küresel Yönetişimin Temelleri Karns, Mingst and Stiles, ss. 75-109
5 Birleşmiş Milletler: Küresel Yönetişimin Temel Örgütü Karns, Mingst and Stiles, ss. 109-161
6 Bölgesel Kuruluşlar Karns, Mingst and Stiles, ss.161-239
7 Devletdışı Aktörler: Hükümetdışı Kuruluşlar, Kişisel Gruplar ve Toplumsal Hareketler Karns, Mingst and Stiles, ss.239-279
8 Ara Sınav
9 Barış ve Güvenlik Arayışları Karns, Mingst and Stiles, ss.279-317
10 Barış ve Güvenlik Arayışları II Karns, Mingst and Stiles, ss. 317-379
11 Küresel Ekonomik Yönetişim Karns, Mingst and Stiles, ss. 379-425
12 İktisadi Refahın ve İnsan Gelişmenin Desteklenmesi Karns, Mingst and Stiles, ss. 425-467
13 İnsan Haklarının Korunması Karns, Mingst and Stiles, ss. 467-529
14 Çevrenin Korunması Karns, Mingst and Stiles, ss. 529-573
15 Küresel Yönetişimde Çıkmazlar Karns, Mingst and Stiles, ss. 573-593
16 Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, and Kendall W. Stiles, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, Lynne Rienner Publishment, 2015

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Avrupa çalışmaları alanını anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 AB entegrasyonunu kuramsal bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 AB’nin güncel meseleleri konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 AB üyesi devletlerin birbirleri ve AB kurumları ile ilişkileri konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin AB ile ilişkilerine dair analiz yapma becerilerini geliştirmek. X
6 AB ülkelerinin AB’ye üye olmayan ülkelerle ilişkilerini incelemek. X
7 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
8 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
9 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
10 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
11 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 10 150
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 17 17
Toplam İş Yükü 167