ECTS - - Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programda üç zorunlu ders, dört seçmeli ders, bir seminer ve bir tez çalışması bulunmaktadır.

Zorunlu Dersler:

AB 501 (Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı): Öğrencilere Yüksek Lisans seviyesinde Avrupa Birliği'ni oluşturan kurumları öğretir. 

ISL 555 (Araştırma Yöntemleri): Öğrencilere bilimsel çalışmanın özellikle sosyal bilimlerde temellerini, tarihini ve yöntemini verir. 

AB 502 (Avrupa Birliği Genişleme Süreci): Öğrencilere Avrupa Birliği tarihi ile birlikte genişleme süreçleri hakkında detaylı kronolojik bilgi verir. 

Seminer Dersi:

AB 500 (Seminer): Öğrencilerin yazacak oldukları Yüksek Lisans Tezi için araştırma önerisi hazırlamalarını sağlar.

Seçmeli Dersler:

Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Programları fiveseçmeli havuzu ve/veya İşletme Fakültesi genelindeki diğer bölümlerin seçmeli havuzlarından alacakları seçmeli derslerin danışman onayı ile planlanması ile öğrencilerin en az bir konuda derinlenmesine uzmanlık bilgisi ile donatılmalarını sağlar.  

Tez Çalışması: 

AB 599 (Tez Çalışması): Öğrencilerin almış oldukları bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgilerini kullanarak yazacakları Yüksek Lisans tezinin Avrupa Birliği ile ilgili almış oldukları donanımın temelleri üzerinde inşa edilen detaylı ve kapsamlı akademik bir metin olmasını sağlar.