ECTS - - Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1) Avrupa çalışmaları alanını anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak
2) AB entegrasyonunu kuramsal bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak.
3) AB’nin güncel meseleleri konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak.
4) AB üyesi devletlerin birbirleri ve AB kurumları ile ilişkileri konusunda farklı perspektiflere sahip olmak.
5) Küresel ve bölgesel aktörlerin AB ile ilişkilerine dair analiz yapma becerilerini geliştirmek.
6) AB ülkelerinin AB’ye üye olmayan ülkelerle ilişkilerini incelemek.
7) Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek.
8) Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek
9) Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek
10) Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek
11) Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak.