ECTS - - Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

1 Avrupa çalışmaları alanını anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak
2 AB entegrasyonunu kuramsal bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak.
3 AB’nin güncel meseleleri konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak.
4 AB üyesi devletlerin birbirleri ve AB kurumları ile ilişkileri konusunda farklı perspektiflere sahip olmak.
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin AB ile ilişkilerine dair analiz yapma becerilerini geliştirmek.
6 AB ülkelerinin AB’ye üye olmayan ülkelerle ilişkilerini incelemek.
7 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek.
8 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek
9 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek
10 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek
11 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak.