ECTS - - Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Doktora programlarına başvurmaya hak kazanırlar.