ECTS - - Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu program bir Avrupa Birliği Yüksek Lisans programıdır. Programın amacı Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Siyasi Bütünleşmesi, Genişleme Süreci ve Türkiye ile ilişkileri bağlamında öğrencileri sahanın temel bilgileri ile donatmanın yanında Araştırma Yöntem ve Teknikleri'nin detaylı şekilde kazandırılması yolu ve program dahilinde alınacak dört seçmeli ders aracılığı ile mezunlarının Avrupa Birliği konusunda uzmanlaşmasını sağlamaktır.