ECTS - - Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Bu programdan mezun olabilmek için AB 501 (Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı), ISL 555 (Araştırma Yöntemleri), AB 502 (Avrupa Birliği Genişleme Süreci) ve EU 500 (Seminer) derslerinden başarılı olmak, dört seçmeli ders alarak başarılı olmak ve Yüksek Lisans Tezi'ni başarı ile savunarak bitirmek, 120 AKTS karşılığı ders ve tez yükünü tamamlamak gerekmektedir.