AKTS - Dünden Bugüne Yükselen Çin

Dünden Bugüne Yükselen Çin (UI511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünden Bugüne Yükselen Çin UI511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Nilgün Eliküçük Yıldırım
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere Çin'in yeni dünya düzeninde yükselişini ve onun etkilerini ele alarak öğrencilerin günümüz uluslararası ilişkilerindeki güç dengelerine vakıf olmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çin'in uluslararası düzendeki yerini belirleme
  • Çin dış politikası ve ulusal siyaseti arasındaki ilişkinin tanımlanması
  • 21. YY. da Çin'in Asya ve Afrika'da Çoktaraflı diplomasisini anlayabilme
Dersin İçeriği Çin dış politikasının derinlemesine bir incelemesi; milliyetçilik, çok taraflı diplomasi, terörizm, insan hakları, uluslararası statü ve refahı, Çin ekonomisinin güçlü ve sorunlu yanları ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş Yok
2 Çin ve Uluslararası Düzen Deng ve Wang, Bölüm 1
3 Pekin'in İnisiyatif Yapısı: Korumacılık, Refah ve Güç Peşinde Deng ve Wang, Bölüm 2
4 Güçten Daha İyisi: Çin Dış Politikasında Uluslararası Statü Deng ve Wang, Bölüm 3
5 Çin Dış Politikası ve Milli İmaj İnşaası Deng ve Wang, Bölüm 4
6 Çin Dış Politikası ve Milliyetçilik Deng ve Wang, Bölüm 5
7 Küreselleşme Çağında Çin Dış Politikası Deng ve Wang, Bölüm 6
8 Yeni Binyılda Çin'in Çoktaraflı Diplomasisi Deng ve Wang, Bölüm 7
9 Çin'in ABD Politikaları Deng ve Wang, Bölüm 8
10 Pekin'in Tayvan'a Yönelik Politikasının Evrimi Deng ve Wang, Bölüm 9
11 Çin Dış Politikasında Demokrasi ve İnsan Hakları Deng ve Wang, Bölüm 10
12 Çin Dış Politikası ve Terörizm Deng ve Wang, Bölüm 11
13 Yükselen Çin ve Değişen Dünya Ekonomisi ile Bütünleşmesi Wang, Bölüm 1
14 Yükselen Çin: Gücü ve Sorunları Wang, Bölüm 2
15 Kıtasal Eğilim: Çin ve Küresel Ekonomik Kriz Wang, Bölüm 4
16 Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Yong Deng and Fei-Ling Wang (Eds.). China Rising: Power and Motivation in Chinese Foreign Policy. Oxford: Rowman and Littlefield, 2005
2. Liming Wang (Ed.). Rising China in the Changing World Economy. New York: Routledge, 2012

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Avrupa çalışmaları alanını anlama, açıklama, temel kavramlarını ve metodolojisini kullanma becerisine sahip olmak X
2 AB entegrasyonunu kuramsal bir düzeyde analiz etme becerisine sahip olmak. X
3 AB’nin güncel meseleleri konusunda mantıklı yorumlar yapma becerisine sahip olmak. X
4 AB üyesi devletlerin birbirleri ve AB kurumları ile ilişkileri konusunda farklı perspektiflere sahip olmak. X
5 Küresel ve bölgesel aktörlerin AB ile ilişkilerine dair analiz yapma becerilerini geliştirmek. X
6 AB ülkelerinin AB’ye üye olmayan ülkelerle ilişkilerini incelemek. X
7 Siyasi konularda akademik ve uygulamalı araştırma becerilerini geliştirmek. X
8 Alanla ilgili akademik yazım becerilerini geliştirmek X
9 Alanla ilgili akademik sunum becerilerini geliştirmek X
10 Analitik düşünme ve bağımsız araştırma yeteneklerini geliştirmek X
11 Eleştirel analiz, yorum, tartışma ve sürekli öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirliliği kazandırmak. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 10 150
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 157