ECTS - - Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Söz konusu programa başvuran adayların ilgili alanlarda lisans derecesine sahip olmaları beklenir. Adaylar daha sonrasında bir sözlü sınav neticesinde ALES ve yabancı dil puanları dikkate alınarak değerlendirilir.