Seminer (KAM500) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seminer KAM500 0 0 0 0 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
  • Yrd. Doç. Dr. Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye, bir yandan belirli bir konuda araştırma yaptırarak bunun sonuçlarını etkili bir biçimde sunma alışkanlığı kazandırırken, diğer yandan sınırlı bir süre içinde tamamlanması öngörülen tezin sağlıklı şeklilde yürümesine katkı sağlamaktır. Dönem içi ve dönem sonu sunumlarına, belirlenmiş ise tez danışmanlarının, diğer bölüm elemanlarının ve yüksek lisans öğrencilerinin katılması öngörülmektedir. Sunumlar sırasında, yalnızca içerik değil, aynı zamanda sunum teknikleri de değerlendirilmekte, öğrencilere etkili sunum yapma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Yüksek lisans tez konusu belirli ise seminer dersindeki araştırmanın bu tema içerisindeki bir konuda yapılması tercih edilmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belirli bir konuda araştırma yaparak bunun sonuçlarını etkili bir biçimde sunma becerisi kazanır.
  • Sınırlı bir süre içinde tamamlanması öngörülen tezin sağlıklı şekilde yürütülmesi yetkinliğini geliştirir.
  • Etkili sunum yapma becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Araştırma yöntemleri; niceliksel ve niteliksel metodlar; istatistik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı -
2 Seminer Konusu Seçeneklerinin Tartışılması Ders kaynaklarının ilgili kısımları
3 Seminer Konusunun Tartışılması Araştırma konusunun seçilme sebebi, araştırma sorusu belirleme, hipotez oluşturma
4 Seminer Konusuyla İlgili Taslak Hazırlama Kullanılması düşünülen araştırma yönteminin belirlenmesi, Anahat/taslak oluşturma
5 İlk Rapor Teslimi Seçilen araştırma konusu, araştırma sorusu, araştırma yöntemi ve anahatlarının Moodle’a yüklenmesi
6 Literatür Taraması Literatür araştırması ve ayrıntılı kaynakça taraması (annotated bibliography) ile ilgili tartışma. Kaynağın künyesi (APA formatında), kaynağın konusu ve o konunun seçilen araştırma konusuna katkısının belirtilmesi.
7 Literatür Taraması Literatür araştırması ve ayrıntılı kaynakça taraması (annotated bibliography) ile ilgili tartışma. Kaynağın künyesi (APA formatında), kaynağın konusu ve o konunun seçilen araştırma konusuna katkısının belirtilmesi.
8 İkinci Rapor Teslimi ve Sunum Literatür araştırmasının ve ayrıntılı kaynakça taramasının sunumu(annotated bibliography)- en az 40 kaynak, sunumda 10 tanesi tanıtılacak (Toplamda en fazla 5 tanesi tez, en az 10 tanesi makale, en az 3 tanesi yöntem ile ilgili / Sunumda yöntem ile ilgili en az 2 kaynak)
9 Kaynak Taraması ve Bibliyografya Sunumu En az 40 kaynak, sunumda 10 tanesi tanıtılacak (Toplamda en fazla 5 tanesi tez, en az 10 tanesi makale, en az 3 tanesi yöntem ile ilgili / Sunumda yöntem ile ilgili en az 2 kaynak)
10 Kuram, Yöntem ve Öz Hazırlanması ile İlgili Detaylı Değerlendirme Ders kaynaklarının ilgili bölümleri
11 Kuram, Yöntem ve Öz Hazırlanması ile İlgili Detaylı Değerlendirme Ders kaynaklarının önerilerin kısımları
12 Öz (Abstract) Yazılarak Moodle’a Yüklenmesi Ders tartışmaları
13 Final Raporu ve Sunumu Hazırlıkları (Taslağın Düzenlenmesi) Ders notları ve tartışmaları
14 Üçüncü Rapor Teslimi ve Final Sunumu Tez yazım süreci hakkında değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 2. Hancké, Bob. Intelligent research design: a guide for beginning researchers in the social sciences. Oxford University Press, 2009.
3. King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research. Princeton university press, 2021.
4. Becker, Howard S. (2016) Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi (Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı) (Çv. Levent Ünsaldı), Ankara: Heretik Yayınevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 50
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 127