ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezli)

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programı, öğrencilerini siyaset, toplum ve hukuk alanında hem teorik hem de pratik bilgi ve becerilerle donanmış olarak mezun etmeyi amaçlar. Öğrenciler bilimsel bir yaklaşımla sorun çözme, sentez yapma ve karşılaştırmalı siyasal analiz yapma beceresine sahip olmak için eğitim görürler.