ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezli)

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans tezli programı en az yedi (7) adet ders ile seminer-bitirme projesi (1) dersinden oluşur. Ayrıca, tezin tamamlanması gerekmektedir. Seminer-bitirme projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer-bitirme projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda bitirme projesi raporu vermek zorundadır. Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programının üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden anabilim dalı başkanlığının uygun gördüğü 3’er kredilik en fazla iki (2) ders alarak Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programında seçmeli ders yerine saydırabilir. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programında; Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Diğer derslerin her biri 3’er kredidir.