ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezli)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM500 Seminer 0 0 0 5
KAM501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları 3 0 3 5
KAM503 Siyaset Kuramı 3 0 3 5
ISL555 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
KAM599 Tez 0 0 0 80
SBE-KAM-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KAM-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KAM-GE1FA3 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-KAM-GE1FA4 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 9 0 21 120

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
KAM506 Türkiye`nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler 3 0 3 5
KAM507 Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları 3 0 3 5
KAM509 Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi 3 0 3 5
KAM511 Liderlik ve Yönetim 3 0 3 5
KAM512 Türkiye`nin Ekonomi Politiği 3 0 3 5
KAM513 Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar 3 0 3 5
KAM515 Türkiye`de Siyasi Düşünce 3 0 3 5
KAM516 Bilim Felsefesi 3 0 3 5
KAM521 Küreselleşme Tartışmaları 3 0 3 5
KAM527 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 0 3 5
KAM529 E-Devlet Teori ve Uygulamaları 3 0 3 5
KAM531 Kamu Etiği 3 0 3 5
KAM533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış 3 0 3 5
KAM505 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 5
UI504 Siyasi Tarih 3 0 3 5
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 5
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 3 0 3 5
KAM510 Milliyetçilik ve Etnisite 3 0 3 5
KAM514 İslam ve Demokrasi 3 0 3 5
KAM517 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 3 5
KAM519 Türkiye`nin Siyasi Yapısı 3 0 3 5
KAM522 Çok Kültürlülük ve Siyaset 3 0 3 5
KAM523 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 3 0 3 5
KAM524 Siyaset-Medya İlişkileri 3 0 3 5
KAM525 Sivil-Asker İlişkileri 3 0 3 5
KAM526 Yargı ve Siyaset 3 0 3 5
KAM528 İdare Hukuku 3 0 3 5
KAM530 Kamu Örgütlenmesi 3 0 3 5
KAM532 Kamu Maliyesi ve Bütçe 3 0 3 5
KAM534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme 3 0 3 5
KAM536 Sanat ve Siyaset 3 0 3 5
KAM535 Bölgesel Kalkınma 3 0 3 5
Toplam 96 0 96 160