AKTS - Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları

Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (KAM501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları KAM501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları dersinin temel amacı, kamu yönetiminin temel kuramları ve yönetim yaklaşımları hakkında öğrencinin detaylı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu dersin amacı; Kamu Yönetimi ve yönetim kuramlarının detaylarının anlaşılması; Kamu yönetimi yaklaşımlarının günümüz sistemi ile ilişkisinin kavranması; Kamu yönetimi kuramları üzerine araştırma yapma ve fikir geliştirme yeteneğinin geliştirilmesi; Kamu yönetimi yaklaşımları üzerine araştırma yaparak bu araştırmayı topluluk karşısında sunmak ve bu konuda tartışma yürütülebilmesi; Kamu Yönetimi ve yönetim kuramları üzerine kaynak tarayabilmek ve nitel/nicel araştırma yapılabilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu yönetimi ve yönetim alanındaki temel kuramları bilirler.
  • Kamu yönetiminin devlet kavramı, küreselleşme ve bürokrasi gibi konularla arasındaki ilişkiyi kavrarlar ve bu konularda fikir geliştirme yeteneğini kazanırlar.
  • Kamu yönetimi yaklaşımlarını tartışacak ve bu alanda araştırma yürütebilecek altyapıya sahip olurlar.
Dersin İçeriği Klasik ve modern yönetim kuramları; kamu yönetimi örgütlenmeleri; Türkiye`nin kamu yönetimi yapısı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, temel kavramlar -
2 Yönetim Düşüncesinin Tarihi ve Klasik Yönetim Düşüncesi Kantarcıoğlu, Meryem Çakır (2020) Fedai, Recep, Amerikan Yönetim Düşüncesinin Doğuşu: 1873 Krizi Çerçevesinde Wilson ve Taylor Üzerine Bir Değerlendirme, Alternatif Politika; Istanbul Vol. 12, Iss. 3, 644-672.
3 Neo-klasik Yönetim Yaklaşımı Dülgar, İmren Pınar, Tosun İlkay (2019) "Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımında İki Kırılma Noktası: Herbert Simon ve Kamu Tercihi Okulu," Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XLVII, 2, 159-174.
4 Modern Yönetim Yaklaşımı-1 Öztürk, Z. & Demir, Ö. (2017). Klasik, Neo-Klasik ve Modern Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Analiz . Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi , 3 (2) , 119-134
5 Modern Yönetim Yaklaşımı-2 Çubukcu, M. (2018). Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2)
6 Modern Yönetim Yaklaşımı-2 Çubukcu, M. (2018). Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2)
7 Post-modern yönetim yaklaşımı-1 Yıldırım, Murat. (2010) Modernizm, postmodernizm ve kamu yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7/1.
8 Post-modern yönetim yaklaşımı-2 Doğan, B. (2014). Yönetim ve Örgüt Kuramlarının Tasnifinde Modern ve Postmodern Ayrımı . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 23 (2).
9 Ara Sınav -
10 Kamu Yönetiminin temel özellikleri ve Devlet kavramı Aydın, Rıfat, (2018) "Ulus, Uluslaşma ve Devlet: Bir Modern Kavram Olarak Ulus Devlet," Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, (6) 1, ss. 229-256.
11 Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişimi ve Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı Demirol Duyar, D. (2018) Fayol Ve Gulıck’ten Günümüze Yönetim Fonksiyonlarının Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Political Administrative and Local Studies , 1 (2) , 75-92.
12 Yeni Kamu İşletmeciliği Turan, İ. B. (2019) Wilsoncu Kamu Yönetiminde Alman Kökenlerin Yokluğu: “Von Stein, Bluntschli ve Hegel” . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 74 (4) , 1263-1295.
13 Bürokrasi Akçakaya, Murat (2016) Weber'i̇n Bürokrasi̇ Kuramının Bugünü Ve Geleceği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı, 275-295.
14 Küreselleşme ve Kamu Yönetimi Güngör, Şadiye (2018) İdeolojik Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Reform Transferi, Sayıştay Dergisi, 10, 63-89.
15 Öğrenci Sunumları -
16 Genel Değerlendirme -

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Kantarcıoğlu, Meryem Çakır (2020) Fedai, Recep, Amerikan Yönetim Düşüncesinin Doğuşu: 1873 Krizi Çerçevesinde Wilson ve Taylor Üzerine Bir Değerlendirme, Alternatif Politika; Istanbul Vol. 12, Iss. 3, 644-672.
2. Dülgar, İmren Pınar, Tosun İlkay (2019) "Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımında İki Kırılma Noktası: Herbert Simon ve Kamu Tercihi Okulu," Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XLVII, 2, 159-174.
3. Öztürk, Z. & Demir, Ö. (2017). Klasik, Neo-Klasik ve Modern Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Analiz . Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi , 3 (2) , 119-134
4. Çubukcu, M. (2018). Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi . Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2)
5. Yıldırım, Murat. (2010) Modernizm, postmodernizm ve kamu yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7/1.
6. Doğan, B. (2014). Yönetim ve Örgüt Kuramlarının Tasnifinde Modern ve Postmodern Ayrımı . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 23 (2).
7. Aydın, Rıfat, (2018) "Ulus, Uluslaşma ve Devlet: Bir Modern Kavram Olarak Ulus Devlet," Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, (6) 1, ss. 229-256.
8. Demirol Duyar, D. (2018) Fayol Ve Gulıck’ten Günümüze Yönetim Fonksiyonlarının Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of Political Administrative and Local Studies , 1 (2) , 75-92.
9. Turan, İ. B. (2019) Wilsoncu Kamu Yönetiminde Alman Kökenlerin Yokluğu: “Von Stein, Bluntschli ve Hegel” . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 74 (4) , 1263-1295.
10. Akçakaya, Murat (2016) Weber'i̇n Bürokrasi̇ Kuramının Bugünü Ve Geleceği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı, 275-295.
11. Güngör, Şadiye (2018) İdeolojik Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Reform Transferi, Sayıştay Dergisi, 10, 63-89.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 20
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 80
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 21 21
Toplam İş Yükü 125