ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezli)

Programın amacı, öğrencinin alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesini, bağımsız veya bir ekip üyesi olarak bilimsel araştırma yapmasını ve bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmasını sağlamaktır. Buna ek olarak, uzmanlık alanında liderlik yapma ve karşılaştığı sorunlara çözüm üretme becerilerinin sağlanması hedeflenmektedir.