ECTS - - Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezli)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4
KAM500 Seminer 3 3 3 3
KAM501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları 5 1 1 1
KAM503 Siyaset Kuramı 5 1 1 1
ISL555 Araştırma Yöntemleri 1 1 5 5
KAM599 Tez 5 5 5 5
Alan Seçmeli - - - -
Alan Seçmeli - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4
KAM506 Türkiye`nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler 4 2 1 1
KAM507 Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları 3 5 1 1
KAM509 Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi 3 5 1 1
KAM511 Liderlik ve Yönetim 3 5 1 1
KAM512 Türkiye`nin Ekonomi Politiği 5 5 1 1
KAM513 Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar 5 1 1 1
KAM515 Türkiye`de Siyasi Düşünce 5 1 1 1
KAM516 Bilim Felsefesi 5 1 1 1
KAM521 Küreselleşme Tartışmaları 3 5 1 1
KAM527 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 1 5 1
KAM529 E-Devlet Teori ve Uygulamaları 2 2 2 1
KAM531 Kamu Etiği 3 3 1 1
KAM533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış 5 3 1 1
KAM505 Karşılaştırmalı Siyaset 5 3 5 1
UI504 Siyasi Tarih 5 1 1 1
KAM502 Türkiye`nin Toplumsal Yapısı 3 5 1 1
KAM504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 5 1 1 1
KAM510 Milliyetçilik ve Etnisite 5 3 1 1
KAM514 İslam ve Demokrasi 3 5 1 1
KAM517 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 4 1 1
KAM519 Türkiye`nin Siyasi Yapısı 3 5 1 1
KAM522 Çok Kültürlülük ve Siyaset 3 4 1 1
KAM523 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 5 5 1 1
KAM524 Siyaset-Medya İlişkileri 3 5 1 1
KAM525 Sivil-Asker İlişkileri 3 5 1 1
KAM526 Yargı ve Siyaset 3 5 1 1
KAM528 İdare Hukuku 5 1 1 1
KAM530 Kamu Örgütlenmesi 5 3 1 1
KAM532 Kamu Maliyesi ve Bütçe 5 1 1 1
KAM534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme 3 5 1 1
KAM536 Sanat ve Siyaset 5 1 1 1
KAM535 Bölgesel Kalkınma - - - -