AKTS - Sanat ve Siyaset

Sanat ve Siyaset (KAM536) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanat ve Siyaset KAM536 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Korhan Mühürcüoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere siyasi ve sanatsal akımların toplumsal gelişmelere karşı gösterdikleri tepkileri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini açıklamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanat ile tasvir edilen bireyin, siyasetle kurduğu iktidar ilişkisi hakkındaki tartışmalara vakıf olur.
Dersin İçeriği Siyasi ve sanatsal akımların birbirlerini karşılıklı olarak nasıl etkilediği ya da nasıl aynı toplumsal sorunlara reaksiyon gösterdikleri; bu etkileşim üzerinden siyasal ve toplumsal hayatın nasıl daha iyi anlaşılabileceği konusu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı -
2 Modernite Kavramına Genel Bir Giriş Kant, “Aydınlanma Nedir?”
3 Modern Birey Üzerine (I) Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011)
4 Modern Birey Üzerine (II) Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011).
5 Modern birey üzerine (III) Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011).
6 Modern Birey ve İktidar Michel Foucault, Özne ve İktidar, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011).
7 Makale Ödevi Hakkında Bilgilendirme Derste dağıtılacak olan makale ödevi hakkında yönerge.
8 Bir Sanat Eseri Olarak Birey (I) Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2015)
9 Bir Sanat Eseri Olarak Birey (II) Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2015)
10 Bir sanat eseri olarak birey (III) Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2015)
11 Makale ödevi hakkında geri bildirim ve bilgilendirme Derste dağıtılacak olan makale ödevi hakkında yönerge
12 Makale ödevi sunumları -
13 Makale ödevi sunumları -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011)
2. Michel Foucault, Özne ve İktidar, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011)
3. Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2015)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 2 15 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 124