AKTS - Uluslararası İlişkiler Teorisi

Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası İlişkiler Teorisi UI501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Faruk Yalvaç
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1) Farklı uluslararası ilişkiler kuramları hakkında bilgi sahibi olmak, 2) Uluslararası ilişkiler kuramlarının tarihsel arka planı hakkında bilgi sahibi olmak 3) Kavramsal ve teorik konuların çalışılması, anlaşılması ve tartışılması; kavram ve teorilerin dış politika analizinde uygulamaya konulması; seçilen konular üzerine yapılan analizlerin yazılı ve sözlü sunumları; ve grup içi tartışmalara katılım konularında öğrencilere temel beceriler kazandırmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı uluslararası ilişkiler kuramları hakkında bilgi sahibi olmak
  • Uluslararası ilişkiler kuramlarının tarihsel arka planı hakkında bilgi sahibi olmak
  • Kavramsal ve teorik konuların çalışılması, anlaşılması ve tartışılması; kavram ve teorilerin dış politika analizinde uygulamaya konulması; seçilen konular üzerine yapılan analizlerin yazılı ve sözlü sunumları; ve grup içi tartışmalara katılım konularında öğrencilere temel beceriler kazandırmak
Dersin İçeriği Realizmden inşacılığa uzanan bir yelpazede farklı uluslararası ilişkiler kuramları, kuramsal akımların kuvvetli ve zayıf noktalarının eleştirel olarak incelenmesi, Hans Morgenthau, Stephen Krasner and Robert Keohane gibi önde gelen uluslararası ilişkiler düşünürlerinin eserlerinin tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Realizm Steans and Pettiford, bl. 1
3 Liberalizm Steans and Pettiford, bl. 2
4 Yapısalcılık Steans and Pettiford, bl. 3
5 Eleştirel kuram Steans and Pettiford, bl. 4
6 Post-modernizm Steans and Pettiford, bl. 5
7 Feminist düşünce Steans and Pettiford, bl. 6
8 Vize sınavı
9 Yeşil düşünce Steans and Pettiford, bl. 7
10 Uluslararası Siyasal Teori Gözen, bl. 5
11 İngiliz Okulu Gözen, bl.6
12 İnşacılık Ateş 2009; Gözen, bl.9
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Tekrar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Jill Steans and Lloyd Pettiford, International Relations, Perspectives and Themes, (Longman: London), 2001.
2. Ramazan Gözen (editor), Uluslararası İlişkiler Teorileri, (İletişim: İstanbul), 2014.
3. Martin Griffith, Fifty Key Thinkers in International Relations, (Routledge: New York), 2005.
Diğer Kaynaklar 4. • Davut Ateş, “Konstrüktivizm, Tek Kutupluluk ve Amerikan Hegemonyası,” Uluslararası Hukuk ve Politika,5:20 (2009), 79-103.
5. • Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, (Cambridge UP), 2002.
6. • Prutt & Synder, Theory and Research on the Causes of War, (New Jersey: Prentice Hall), 1969.
7. • Vendulka Kobalkova and Nicholas Onuf, International Relations in a Constructed World, (New York: M.E. Sharpe), 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 25 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125