AKTS - İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi (ISLE511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi ISLE511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Tosun
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler konusunda öğrencilere bilgi vermektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan kaynakları yönetiminin önemini ve amacını kavramak
  • İnsan kaynakları yönetiminin temel prensiplerini uygulayabilmek
  • İnsan kaynakları yönetimi teknik ve sistemlerini kavrayarak, koşullara uygun uyarlamalar yapabilmek
Dersin İçeriği Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İKY'nin dinamik çevresi 1. Bölüm
2 Stratejik İKY'nin temel taşları 2. Bölüm
3 Eşit çalışma fırsatı 3. Bölüm
4 Çalışan hakları ve disiplini 4. Bölüm
5 İnsan kaynakları planlaması ve iş analizi 5. Bölüm
6 İşe alım 6. Bölüm
7 Personel seçiminin temel taşları 7. Bölüm
8 Ara Sınav 1-7 Bölümler
9 Sosyalizasyon, oryantasyon ve geliştirme 8. Bölüm
10 Kariyer yönetimi 9. Bölüm
11 Performans yönetimi sistemi 10. Bölüm
12 Ödüller ve ödeme planları 11. Bölüm
13 Çalışanlar için ayrıcalıklar 12. Bölüm
14 Güvenli ve sağlıklı iş ortamı 13. Bölüm
15 Genel tekrar 1-13 Bölümler
16 Final Sınavı 1-13 Bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri Yazar: David A. Decenzo , Stephen P. Robbins Robbins , Susan L. Verhulst Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık Çevirmen: Canan Çetin , Mehmet Lütfi Arslan
Diğer Kaynaklar 2. Ders notları, ders slaytları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 6 30
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128