AKTS - Kamu Etiği

Kamu Etiği (KAM531) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Etiği KAM531 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Korhan Mühürcüoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı siyasette etiğin sınırlarının netleştirilmesi, örnek olay ve senaryolar üzerinden siyasi etiğin ideal tanımının belirlenmesine katkı sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Klasik aydınlanma dönemi düşünürleri, siyasi düşüncesi ve kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
  • Spinoza ve siyasi düşüncesi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Siyasetle bağlantılı belli başlı etik konular, siyasette ilkeler, yalan, liyakat, kamu politikası ve kişisel değerler, para ve etkisi; etik bağlamında siyasetin kurumsal olan yanıyla ilişkili konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Giriş ve Tanışma -
2 Spinoza Düşüncesine Genel Giriş Steven Nadler, Spinoza: Bir Yaşam (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013).
3 Ethica (I) Baruch Spinoza, Ethica (İstanbul: Alfa Yayınları, 2017).
4 Ethica (II) Baruch Spinoza, Ethica (İstanbul: Alfa Yayınları, 2017)
5 Ethica (III) Baruch Spinoza, Ethica (İstanbul: Alfa Yayınları, 2017)
6 Ethica (IV) Baruch Spinoza, Ethica (İstanbul: Alfa Yayınları, 2017)
7 Makale Yazımı Hakkında Bilgilendirme ve Genel Kurallar Derste dağıtılacak olan yönerge.
8 Tractatus-Theologico Politicus (I) Benedict de Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2016)
9 Tractatus-Theologico Politicus (II) Benedict de Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2016).
10 Tractatus-Theologico Politicus (III) Benedict de Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2016).
11 Tractatus-Theologico Politicus (IV) Benedict de Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2016).
12 Öğrenci sunumları -
13 Öğrenci sunumları -
14 Dersin kısa özeti -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Baruch Spinoza, Ethica (İstanbul: Alfa Yayınları, 2017)
2. Benedict de Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2016)
3. Steven Nadler, Spinoza: Bir Yaşam (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 7 7
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126