AKTS - Ekonomi Teorisi

Ekonomi Teorisi (ISLE503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonomi Teorisi ISLE503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ekonomi sistemini, kavram ve metodolojisinin öğretmeyi, ekonomik analiz yapabilmeyi, Türkiye ekonomisinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik sistemi, kavram ve metodolojisini bilmek
  • Ekonomik analiz yapabilmek
  • Temel ekonomik göstergeleri yorumlayabilmek
  • Yerel ve küresel ekonomik ilişkileri değerlendirebilmek
Dersin İçeriği Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomi: Tanımlar ve Kavramlar Ders kitabının ilgili bölümleri
2 Ekonomi İçin Gerekli Temel Analitik ve İstatistiki Yöntemler Ders kitabının ilgili bölümleri
3 Talep, Tüketici Tercihi ve Bilgi Ders kitabının ilgili bölümleri
4 Arz,Talep ve Esneklik Ders kitabının ilgili bölümleri
5 Arz, Talep ve Esneklik Ders kitabının ilgili bölümleri
6 Üretim, Maliyetler ve Firma Davranışı Ders kitabının ilgili bölümleri
7 Üretim, Maliyetler ve Firma Davranışı Ders kitabının ilgili bölümleri
8 Ara Sınav
9 Mal ve Faktör Piyasaları Ders kitabının ilgili bölümleri
10 Mal ve Faktör Piyasaları Ders kitabının ilgili bölümleri
11 Makroekonominin Kapsamı ve Temel Makroekonomik Değişkenler Ders kitabının ilgili bölümleri
12 Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi Ders kitabının ilgili bölümleri
13 Para ve Bankacılık Ders kitabının ilgili bölümleri
14 Toplam Talep-Toplam Arz Analizi ve Politika Uygulamaları Ders kitabının ilgili bölümleri
15 Sınav Öncesi Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Erdal Ünsal (2016) İktisada Giriş
2. İlker Parasız ve Mustafa Özer (2015) İktisadın Temelleri

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126