AKTS - Dünden Bugüne Diplomasi

Dünden Bugüne Diplomasi (UI503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünden Bugüne Diplomasi UI503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aslan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı ortaya koyarak diplomasi tarihinin genel çerçevesini vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa arası savaşlar ve Soğuk Savaş döneminin diplomasisini kavrayabilme
  • Birinci ve İkinci Dünya savaşında diplomatik çıkmazları gösterme
  • Soğuk Savaş döneminin diplomatik ilişkilerini devletlerin güç dengesi politikaları bazında değerlendirme
  • Diplomasi tarihine ilişkin genel bir bilgiye sahip olmak
Dersin İçeriği Avrupa?daki siyasi gelişmeler ve ideolojik hareketler, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki reform hareketleri, 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa arasındaki diplomatik ilişkiler ve 1. Dünya Savaşı?na neden olan gelişmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Savaş sonrasında Avrupa'da genel siyasi durum Palmer, ss. 777-799
3 Birinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa Palmer, ss. 805-822
4 Almanya ve Avrupa İstikrardan Kaosa Sander, ss.16-32
5 Locarno Dönemi: Göreceli İstikrar Sander, ss. 32-39
6 1930'larda Hitler'in iktidara yükselişi Sander ss. 40-110
7 Hitler'in dış politika amaçları Sander ss. 40-110
8 Ara Sınav
9 İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda önemli olaylar Palmer, ss. 777-799
10 İkinci Dünya Savaşı Palmer, ss. 834-860
11 Savaş Zamanı konferans ve düzenlemeler Sander, ss. 111-189
12 Soğuk Savaş'ın başlangıcı Palmer, ss .867-914
13 Soğuk Savaş krizleri Palmer, ss. 968- 1035
14 Yumuşama Dönemi Palmer, ss. 968- 1035
15 Soğuk Savaş'ın sona ermesi Palmer, ss. 1035-1045
16 Revize Haftası

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Palmer, Colton, and Kramer, A History of the Modern World, McGraw-Hill Education, 2013
2. Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Kitabevi, 2000

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 55 55
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 70 70
Toplam İş Yükü 125