AKTS - Dünden Bugüne Balkanlar

Dünden Bugüne Balkanlar (UI509) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünden Bugüne Balkanlar UI509 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Hasan Seim Özertem
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı Balkanlar bölgesine odaklanarak bölgede tairihi ve güncel olayları incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Balkanlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
  • Bölgenin tarihi hakkında bilgi edinmek
  • Güncel olayları değerlendirmek
Dersin İçeriği Balkanlar`ın geçmişten bugüne tarihi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş Yok
2 Coğrafi, tarihi ve siyasi temel bilgiler Crampton, ss. 1-26, 113-146
3 Yugoslavya’nın dağılma sebepleri Crampton, ss. 239-270
4 Yugoslavya’nın dağılma süreci; Slovenya ve Hırvatistan savaşları Crampton, ss. 247-254
5 Bosna Savaşı ve Dayton barış süreci Crampton, ss.244-245, 285-289
6 Vize sınavı
7 Kosova sorunu Crampton, ss. 240-241, 270-283
8 Balkanlarda Geniş Arnavut Sorunu Crampton, ss. 295-308
9 Makedonya-Yunanistan sorunu Crampton, ss. 293-299, 335-343
10 Makedonya sorununun değişik yönleri Crampton, ss.293-299
11 Makedonya-Bulgaristan sorunları
12 Bulgaristan’ın geçiş dönemi ve NATO ve AB’ye üyeliği Crampton, ss. 308-324
13 Romanya’nın geçiş dönemi ve NATO ve AB’ye üyeliği Crampton, ss. 324-335
14 Balkanlarda NATO’nun genişlemesi
15 Avrupa Birliği ve Balkanlar
16 Son değerlendirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Crampton, R.J., İkinci Dünya Savaşından Sonra Balkanlar, Yayın Odası, 2007
2. Malcolm, N., Kosova: Balkanları Anlamak İçin , Sabah Kitapçılık, 1998
3. Malcolm, N., Bosna'nın Kısa Tarihi, Om Yayınevi, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 10 140
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 177