AKTS - Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi (KAM516) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilim Felsefesi KAM516 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Korhan Mühürcüoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bilim Felsefesi dersinin amacı bilimsel gelişmelerin içinde gerçekleştiği paradigmaları incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel düşüncenin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
  • Politik güç dengelerini bilim tarihi perspektifinden açıklar.
  • Bilimsel düşüncenin gelişiminin, Avrupa toplumları ve Avrupa dışı toplumlar arasındaki politik ilişkiyi ne şekilde değiştirdiğini açıklar.
Dersin İçeriği Bilimin temel kurumları; bilim-iktidar ilişkisi; bilim tarihi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş -
2 Bilimsel Düşünce Hakkında Genel Tartışmalar Ernst Cassirer, The Philosophy of the Enlightenment (Princeton: Princeton University Press, 2009).
3 İnsanın Ölçüsü Olarak Makine (I) Michael Adas, Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies of Western Dominance (Ithaca: Cornell University Press, 2014).
4 İnsanın Ölçüsü Olarak Makine (II) Michael Adas, Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies of Western Dominance (Ithaca: Cornell University Press, 2014).
5 İnsanın Ölçüsü Olarak Makine (III) Michael Adas, Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies of Western Dominance (Ithaca: Cornell University Press, 2014).
6 Makale Yazımı Hakkında Bilgilendirme -
7 Bilimsel Düşünüş ve Kolonyalizm (I) Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press).
8 Bilimsel Düşünüş ve Kolonyalizm (II) Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press).
9 Batı ve Diğerleri Pankaj Mishra, From the Ruins of Empire (London: Penguin Books, 2012).
10 Alternatif Moderniteler Avner Wishnitzer, Reading Clock, Alla Turca: Time and Society in the Late Ottoman Empire (Chicago: Chicago University Press, 2015).
11 Makale Ödevi Hakkında Bilgilendirme -
12 Sunumlar -
13 Sunumlar -
14 Genel Değerlendirme -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ernst Cassirer, The Philosophy of the Enlightenment (Princeton: Princeton University Press, 2009).
2. Michael Adas, Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies of Western Dominance (Ithaca: Cornell University Press, 2014).
3. Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press).
4. Pankaj Mishra, From the Ruins of Empire (London: Penguin Books, 2012).
5. Avner Wishnitzer, Reading Clock, Alla Turca: Time and Society in the Late Ottoman Empire (Chicago: Chicago University Press, 2015).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 12 12
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 30 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 126