AKTS - Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası

Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası (AB504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası AB504 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Avrupa Birliği’nin çeşitli dış politika ve güvenlik hedeflerini anlamak ve bu hedeflere ulaşmak için Avrupa Birliği’nin kullandığı araçları anlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Birliği’nin çeşitli dış politika ve güvenlik hedeflerini anlamak
  • bu hedeflere ulaşmak için Avrupa Birliği’nin kullandığı araçları anlamak
  • Bölgesel güvenlik tehditlerinin neden olduğu genişlemeyi kavramak
Dersin İçeriği AB dış politikası ve güvenlik politikasındaki hedefleri ve hedeflere ulaşmada kullandığı araçlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Dış politika nedir? Güvenlik nedir? Tayfur (2005) Dış Politika, Atila Eralp (der.), s.73-107; Tanrısever (2005) Güvenlik, Atila Eralp (der.), s.107-25.
3 Küreselleşen dünyada AB’nin dış ve güvenlik politikası öncelikleri Tangör ve Sayın, 2012
4 Ortak Dış , Güvenlik ve Savunma Politikaları Tangör, 2012, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları. Belgin Akçay ve İlke Göçmen (der.), s.579-611.
5 Dış ticaret politikası Akman, 2012, Ortak Dış Ticaret Politikası, Belgin Akçay ve İlke Göçmen (der.), s.547-79.
6 Genişleme politikası Açıkmeşe, 2012, Avrupa Birliği,nde Genişleme, Belgin Akçay ve İlke Göçmen (der) Avrupa Birliği, s.611-31.
7 ARA SINAV
8 Komşuluk politikası Ekonomi Bakanlığı, Komşuluk Politikasının Temel Unsurları ve Amaçları. http://www.ekonomi.gov.tr/avrupabirligi/index.cfm?sayfa=DB164801-D8D3-8566-452049DA66F84F00
9 Öğrenci Sunumları Serbest Hazırlık
10 Öğrenci Sunumları Serbest Hazırlık
11 Öğrenci Sunumları Serbest Hazırlık
12 Öğrenci Sunumları Serbest Hazırlık
13 AB dış ve güvenlik politikalarının geleceği
14 Sonuç

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Atila Eralp (der.) 2005. Devlet ve Ötesi. İstanbul, İletişim Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125