Tez (KAM599) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tez KAM599 0 0 0 0 80
Ön Koşul Ders(ler)i
Ders yükünün başarıyla tamamlanması
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Funda Gençoğlu
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Yiğit
  • Yrd. Doç. Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
  • Yrd. Doç. Dr. Asuman Özgür Keysan
  • Yrd. Doç. Dr. Korhan Mühürcüoğlu
  • Yrd. Doç. Dr. Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yüksek Lisans danışmanının tavsiyeleri doğrultusunda Siyaset Bilimi alanında bir konu üzerine özgün bir bilimsel araştırma yürüterek tez yazma.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlgili alanda teorik bilgi birikimini artırır ve analitik olarak analiz yapma becerisi geliştirir.
  • Veri toplama ve analizi becerisi geliştirir.
  • Belli bir zaman diliminde araştırma projesi tasarlayıp, yürütür, bitirir ve sunar.
Dersin İçeriği Veri mevcut değildir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Danışmanla toplantı
2 Danışmanla toplantı; tez konusu, metodoloji, veri kaynakları
3 Danışmanla toplantı; tez konusu, metodoloji, veri kaynakları
4 Literatür taraması ve özeti
5 Literatür taraması ve özeti
6 Literatür taraması ve özeti
7 Literatür taraması ve özeti
8 Veri seti toplama ve analizi
9 Veri seti toplama ve analizi
10 Veri seti toplama ve analizi
11 Veri seti toplama ve analizi
12 Danışmanla toplantı, bulguların değerlendirilmesi
13 Danışmanla toplantı; genel değerlendirme ve geri bildirim
14 Tez savunması ve sunumu için hazırlık
15 Tez Komitesi ile toplantı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tez danışmanının tavsiyesiyle belirlenir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 100 100
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 90 1350
Sunum/Seminer Hazırlama 4 20 80
Projeler 1 100 100
Raporlar
Ödevler 4 60 240
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 100 100
Toplam İş Yükü 2000