AKTS - Dünden Bugüne Ortadoğu

Dünden Bugüne Ortadoğu (UI506) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünden Bugüne Ortadoğu UI506 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dersan Orhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı modern Ortadoğu siyasetinin, tarihini, dinamiklerini ve bölge ülkelerinin bölgesel ve uluslararası politikalarını genel hatlarıyla incelemektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bölgedeki devlet inşaa süreçlerine, sosyo-ekonomik yapıya, büyük güçlerin bölgeye yönelik politikalarına ve güncel sorunlara hakim olmak
  • Arap dünyası, İran ve İsrail politikaları hakkında bilgiye sahip olmak
  • Bölgedeki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilme
Dersin İçeriği Ortadoğu siyasi tarihi, Ortadoğu?nun ekonomik yapısı, Ortadoğu?da etnik ve dini yapı, siyasal İslam, Arap milliyetçiliği, Arap-İsrail sorunu, 11 Eylül ve Ortadoğu, Türkiye ve Ortadoğu, Arap Baharı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Amaç ve Hedeflerinin Sunulması
2 Ortadoğu Siyasi Tarihine Genel Bakış Ilan Pappe, “Siyasi Tarih”, Ortadoğu’yu Anlamak, (İstanbul: NTV Yayınları, 2009), ss.19-49.
3 Ortadoğu'da Etnik ve Dini Yapı Milton J. Esman, Itamar Rabinovich (der.), Orta Doğu’da Etnisite, Çoğulculuk ve Devlet (İstanbul: Avesta, 2004).
4 Ortadoğu’da Sosyo-Ekonomik Yapı Ilan Pappe, “Ekonomik Tarih”, Ortadoğu’yu Anlamak, (İstanbul: NTV Yayınları, 2009), ss.49-73
5 Ortadoğu Ülkelerinin Siyasal Yapısı “Arab Political Systems: Baseline Information and Reforms,” http://www.carnegieendowment.org/2008/03/06/arab-political-systems-baselineinformation- and-reforms/2nn.
6 Ortadoğu'da Milliyetçilik Adid Davişa, Zaferden Umutsuzluğa Arap Milliyetçiliği, (İstanbul : Literatür, 2004).
7 Siyasal İslam Bernard Lewis, İnanç ve İktidar: Ortadoğu’da Din ve Siyaset (çeviri özet), ss. 26-34, 41-48. http://www.ozetkitap.com/images2/faith_power.pdf Davut Ateş, “İslam Köktendinciliği (!): Kökeni, Genel Nitelikleri, Tanımlar ve Sınıflamalar, Akademik Ortadoğu, Cilt 3, Sayı 2, 2009, ss. 64-96.
8 Arap-İsrail Sorunu ve Ortadoğu Barış Süreci Ayşe Ömür Atmaca, Berna Süer, Arap-İsrail Uyuşmazlığı, (Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2007). Mehmet Şahin, “Bitmeyen Senfoni: Ortadoğu Barış Süreci”, Ortadoğu Analiz, Cilt 2, Sayı 22, Ekim 2010, ss.9-15.
9 11 Eylül Sonrası Ortadoğu Fatma Akkan Güngör, Alper Tolga Bulut, “11 Eylül Sonrası Dönemde Transatlantik İlişkiler ve Ortadoğu”, Akademik Ortadoğu, Cilt 4, Sayı 2, 2010, ss. 91-102.
10 Türkiye ve Ortadoğu Cem Karadeli, “Ortadoğu’ya Yönelik Türk Dış Politikasında Kırılmalar ve Yenilikler”, Akademik Ortadoğu, ss.35-48. Şaban Kardaş, “Türk Dış Politikasında Eksen Kayması mı?”, Akademik Ortadoğu, Cilt 5, Sayı 2, 2011, ss. 19-42. Tarık Oğuzlu, “Komşularla Sıfır Sorun Politikası: Kavramsal bir Analiz”, Ortadoğu Analiz, - Cilt 4, Sayı 42 Haziran 2012, ss. 8-17.
11 Türkiye ve Ortadoğu Cem Karadeli, “Ortadoğu’ya Yönelik Türk Dış Politikasında Kırılmalar ve Yenilikler”, Akademik Ortadoğu, ss.35-48. Şaban Kardaş, “Türk Dış Politikasında Eksen Kayması mı?”, Akademik Ortadoğu, Cilt 5, Sayı 2, 2011, ss. 19-42. Tarık Oğuzlu, “Komşularla Sıfır Sorun Politikası: Kavramsal bir Analiz”, Ortadoğu Analiz, - Cilt 4, Sayı 42 Haziran 2012, ss. 8-17.
12 Ortadoğu’da “Devrimler” ve Siyasal Dönüşüm Mete Çubukçu, Yıkılsın Bu Düzen: Arap Ayaklanmaları ve Sonrası, (İstanbul: İletişim, 2012).
13 Ortadoğu’da “Devrimler” ve Siyasal Dönüşüm Veysel Ayhan, “Tunus İsyanı: Arapların Devrim Ateşini Yakması”, Ortadoğu Etütleri, Cilt 3, No 2, Ocak 2012, ss.59-93. Hediye Levent, “Suriye Krizinin Dinamikleri ve Aktörlerin Değerlendirilmesi”, Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 44, Ağustos 2012, ss.30-44.
14 Ortadoğu’da Güncel Sorunlar ve Bölgenin Geleceği Güncel konulara göre belirlenmektedir
15 Sunumlar
16 Sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, çev. Yavuz Alogan, (İstanbul: İletişim, 2003). William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, çev. Mehmet Harmancı, (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008). Bernard Lewis, Ortadoğu,çev. Selen Y. Kölay, (Ankara: Arkadaş Yay

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 60
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 55 55
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 70 70
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 125