AKTS - Alternatif Turizm

Alternatif Turizm (TUR512) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Alternatif Turizm TUR512 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gonca Güzel ŞAHİN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Deniz-Güneş-Kum turizmi dışında pek çok alternatif turizm çeşidi bakımından oldukça zengin olan Türkiye´de bu konuda akademik çalışmalar yapmak, öğrenci ve sektör yöneticilerini eğitmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alternatif turizmin tanımı, amacı, kapsamı ve çeşitlerini açıklar
  • Alternatif turizm ve gelişme alanlarını yorumlar
  • Turistik ürün çeşitlendirme yöntemlerini dünya ve Türk turizmi açısından yorumlar.
  • Doğa Turizminin dünya ve Türk turizmi açısından önemini yorumlar.
  • Çiftlik ve üçüncü yaş turizminin dünya ve Türk turizmi açısından önemini yorumlar
Dersin İçeriği Alternatif turizm ve gelişme alanları, turistik ürün çeşitlendirme, Türk turizminde turistik ürün çeşitlendirme, inanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Alternatif Turizmin Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Çeşitleri Konu 1
2 Alternatif Turizm ve Gelişme Alanları Konu 2
3 Turistik Ürün Çeşitlendirme Konu 3
4 Türk Turizminde Turistik Ürün Çeşitlendirme Konu 4
5 İnanç Turizmi Konu 5
6 Kültür Turizmi Konu 6
7 Doğa Turizmi Konu 7
8 Sağlık Turizmi Konu 8
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Türkiyenin Alternatif Turizmde Avantajları ve Dezavantajları Konu 9
11 Seminer sunumları Seminer sunumları
12 Seminer sunumları Seminer sunumları
13 Seminer sunumları Seminer sunumları
14 Seminer sunumları Seminer sunumları
15 Seminer sunumları Seminer sunumları
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stephen Williams(2004); Tourism: New directions and alternative tourism

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 50
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 12 4 48
Raporlar
Ödevler 10 3 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 126