AKTS - Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku (AB508) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği Hukuku AB508 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gözde Yılmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı AB hukukunu tanıtmak ve genel hatlarıyla ve vakalarla tartışmaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB hukuku konusunda bilgi edinmek
  • AB hukukunda çeşitli vakaları incelemek
  • AB hukukunu vakalarla kavramak
Dersin İçeriği AB hukukunun temel özellikleri ve tarihsel gelişimi, hukuki vakalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Yok
2 Avrupa Bütünleşmesi Aşamaları ve Tarihi Özsunay, s. 3-24
3 Birliğin Genişlemesi Özsunay, s. 28-46
4 Birliğin Amaçları, Ortak Değerleri, Hedefleri 1 Özsunay, s. 47-59
5 Birliğin Amaçları, Ortak Değerleri, Hedefleri 2 Özsunay, s. 47-59
6 Birliğin ve Üye Devletlerin Hukuksal Durumu 1 Özsunay, s. 60-84
7 Birliğin ve Üye Devletlerin Hukuksal Durumu 2 Özsunay, s. 60-84
8 Ara Sınav Yok
9 Birliğin ve Üye Devletlerin Hukuksal Durumu 3 Özsunay, s. 60-84
10 Birliğin Yetkileri Özsunay, s. 75-84
11 Birliğin Sorumluluğu Özsunay, s. 85-99
12 Birlik Hukukun Kaynakları Özsunay, s. 105-115
13 Birlik Hukukun Özellikleri 1 Özsunay, s. 105-115
14 Birlik Hukukun Özellikleri 2 Özsunay, s. 105-115
15 Sonuç Yok
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ergun Özsunay.2015. Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye-AB İlişkileri. İstanbul: Vedat.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125