AKTS - AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler

AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler (AB522) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler AB522 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gozde Yilmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Derste transatlantik - yani AB ve ABD arasındaki – ilişkiler tarihsel bir süreçte ele alınacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB ve ABD ilişkilerini tarihsel değişimini de göz önüne alarak kavramak;
  • Türkiye’nin transatlantik ilişkilerde yerini ve tarihi değişimini anlamak
  • Transatlantik ilişkilerde sorunlu alanları kavramak ve bunların nedenlerini anlamak
Dersin İçeriği Soğuk Savaş öncesi ve sonrası AB ve ABD arasındaki ilişkiler ve Türkiye?nin transatlantik ilişkiler çerçevesindeki durumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Güç Kagan, s. 11-54
3 Hipergüç – Postmodern Cennet Kagan, s. 55-88
4 Amerikanın Dünyası – Hegemonyayı düzenlemek Kagan, s. 89-128
5 Amerikanin Gücü ve Yasallık -1 Kagan, pp. 129-191
6 Amerikanin Gücü ve Yasallık -2 Kagan, s. 129-191
7 ARA SINAV
8 ABD-AB-Ortadoğu Ücgeninde Türkiye: Amerikan Nüfusu ve Washington’daki Manzara Tocci, s. 21-96
9 ABD-AB-Ortadoğu Ücgeninde Türkiye: Avrupa Birliği İçerisindeki Tartışmalar Tocci, s. 97-144
10 ABD-AB-Ortadogu Ücgeninde Türkiye: Transatlantik Müzakereler Tocci, s. 145-190
11 ABD-AB-Ortadogu Ücgeninde Türkiye: ABD-Türkiye Ilişkileri ve AB Tocci, s.191-274
12 Öğrenci Sunumları: Balkan Savaslari ve Irak Savaşı Serbest hazırlık
13 Öğrenci Sunumları: Avrupa Guvenlik ve Savunma Politikasi ve Suriye Sorunu Serbest Hazırlık
14 Sonuç

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kagan, R. (2005). Cennet ve Güç Yeni Dünya Düzeninde Amerika ve Avrupa. İstanbul: Koridor.
2. Tocci, N. (2013). Türkiye’nin Avrupadaki Geleceği ABD-AB-Ortadoğu Üçgeninde Türkiye. İstanbul: İnkilap Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 2 60
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet.
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyetle yeni bilgi üretebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Sunum/Seminer Hazırlama 2 15 30
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 35 35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 177