AKTS - Sayısal Karar Verme Teknikleri

Sayısal Karar Verme Teknikleri (MAN323) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sayısal Karar Verme Teknikleri MAN323 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kerem Yüksel
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin çeşitli koşullar altında karar verme süreçlerini analiz etmelerini sağlayan sayısal teknikleri öğrenmesi, işletme problemlerine uygulaması ve bilgisayar programları yardımıyla çözüp yorumlaması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Analitik becerileri ve yaratıcılığı kullanabilme
  • İşletmelerin karar verme sürecinde karşılaştıkları sorunları çeşitli kantitatif yaklaşımlar kullanarak modelleyebilme
  • bilgisayar programı kullanma becerisi
Dersin İçeriği Yönetsel karar verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme, istatistiksel analiz tekniklerini ve karar modelleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karar Kuramına Giriş Ders kitabı introduction
2 Çok Kriterli Karar Verme Ders kitabı- bölüm 1
3 İlgili Programlama Diline Giriş Ogretim elemanı tarafından temin edilecektir
4 Programlama Dili Uygulama Ogretim elemanı tarafından temin edilecektir
5 Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Ders kitabı- bölüm 9
6 Ideal nokta yontemi TOPSIS, Compromise Programlama Ders kitabı- bölüm 10
7 Bilgisayar Uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Analitik Ağ süreci (ANP) Ders kitabı- bölüm 9
10 VIKOR Ders kitabı- bölüm 15
11 Bilgisayar Uygulamaları
12 Veri Zarflama Analizi Ders kitabı- bölüm 17
13 Veri Zarflama Analizi Ders kitabı- bölüm 17
14 Genel Uygulama
15 Öğrenci sunumları
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. JOSÉ FIGUEIRA, SALVATORE GRECO, MATTHIAS EHRGOTT, Multiple Criteria Decision Analysis - State of the Art Surveys - Springer, 2005
Diğer Kaynaklar 2. Editörler, Bahadır Fatih Yıldırım, Emrah Önder, Çok kriterli karar verme yöntemleri-Dora basım yayın, Bursa, 2015
3. Mehpare Timor, Yöneylem Araştırması, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010.
4. Aydın Ulucan, Yöneylem araştırması

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek. X
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128