ECTS - - İşletme (İngilizce)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ENG101 Akademik İngilizce I - - - - - - - - - 4 - - -
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) - - - - - - - - - - 4 - -
MATH101 Analize Giriş - - - - - - - - - - - - -
ECON101 İktisada Giriş I - - - 5 - - - - - - - - -
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş - - - - 5 - - - 4 4 - - -
MAN101 Davranış Bilimlerine Giriş 4 3 - - - - 5 3 - 5 4 4 -
MAN111 İşletmeye Giriş 5 5 - - - - - 3 - - - 2 -
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ENG102 Akademik İngilizce II - - - - - - - - - 4 - - -
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) - - - - - - - - - - 4 - -
ECON102 İktisada Giriş II - - - 5 - - - - - - - - -
MAN102 Hukuka Giriş - - 5 - - - - - - - 3 - -
MAN112 Yönetime Giriş 5 4 3 3 - 3 4 3 - 5 4 4 -
MAN122 İşletmelerde Sayısal Uygulamalar - 5 5 4 5 2 3 3 5 5 5 5 -
HIST221 Uygarlık Tarihi - - - - - - - - - - 4 - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ENG201 Akademik İngilizce III - - - - - - - - - 4 - - -
MAN203 Muhasebe İlkeleri I - - - - 5 - - - - - - - -
MAN241 Pazarlama İlkeleri 5 4 4 - - - - - - - - - -
MAN213 Örgüt Teorisi 4 5 4 - - - 3 5 - 5 5 5 -
MAN217 Ticari İşletme Hukuku - - 5 - - - - - - - 3 - -
MAN209 Finansal Matematik - 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ENG202 Akademik İngilizce IV - - - - - - - 1 2 4 - - -
MAN204 Muhasebe İlkeleri II - - - - 5 - - - - - - - -
MAN206 Örgütsel Davranış 4 5 3 - - - 3 3 2 5 5 4 -
MAN214 Sayısal Yöntemler - - - - - - - - 5 - - - -
MAN242 Pazarlama Yönetimi 5 5 4 3 - - - - - - 3 4 -
MAN292 Türk Vergi Sistemi - - - - - - - - - - - 5 -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I - - - - - - - - - 4 - - -
MAN311 Üretim Yönetimi - 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 -
MAN303 Finansal Yönetim I 5 5 - - - - - - - - - - -
MAN365 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları - - 3 - 5 - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II - - - - - - - - - 4 - - -
MAN304 Finansal Yönetim II 5 5 - - - - - - - - - - -
MAN308 Maliyet Muhasebesi - - 3 3 5 - - 3 - - - - -
MAN364 Finansal Tablolar Analizi - 4 - 4 5 - - 3 4 3 - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MAN401 Yönetim Muhasebesi 5 5 - 4 5 3 - 3 4 3 - 4 -
MAN453 Yatırım Projelerinin Analizi - 5 - 5 - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
TURK401 Türk Dili I - - - - - - - - - - 4 - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MAN402 Stratejik Yönetim - 5 - 5 - 4 - 5 - - - 3 -
MAN448 Pazarlama Araştırması 3 4 3 5 5 5 3 - 5 - - 4 -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
TURK402 Türk Dili II - - - - - - - - - - 4 - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MAN354 Elektronik Tablo ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları - - - - 5 - - - - - - - -
MAN440 Digital Marketing - - - - - 5 5 - - - - - -
MAN310 Finansal Piyasalar ve Kurumlar - 3 5 3 - - - - - - - 4 -
MAN315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi - 3 - - - - - - - - 3 5 -
MAN317 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 3 4 - - - 5 3 - 4 4 4 -
MAN320 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - - 5 - - - - - - - - - -
MAN323 Sayısal Karar Verme Teknikleri - 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 -
MAN352 Finansal Okuryazarlık - - - - 5 - - - 5 - - - -
MAN403 Örgütlerde Güç ve Politika - - - 3 - - 3 5 - - 5 - -
MAN441 Örgütlerarası İlişkiler - - - - - - - 3 - - 4 5 -
MAN409 Girişimcilik 5 4 3 - - 5 4 3 - 5 4 4 -
MAN413 Denetim - 5 5 4 4 4 3 3 4 2 3 - -
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar - - 3 4 - 4 5 4 - - 5 - -
MAN416 Uluslararası Pazarlama - - - 5 - 5 - - - - - - -
MAN419 Uluslararası İşletmecilik - - - 5 - 5 - - - - - - -
MAN421 Kamu Maliyesi 3 - 5 - - - - - - - - - -
MAN425 Uluslararası Finans - - - 5 5 - - - - - - - -
MAN427 Risk Yönetimi - - - - - 3 - - - - - 5 -
MAN428 Marka Yönetimi - - - - - 5 - - - - 3 - -
MAN436 Tedarik Zinciri Yönetimi - 5 - - - 5 - - - - - - -
MAN438 Kıymetli Evrak Hukuku - - 5 - - - - - - - 3 - -
MAN442 Seminer - 3 - - - - - - 5 - - - -
MAN446 Yatırım Analizi - - - - 5 - - - 5 - - - -
MAN449 Tüketici Davranışları - - - - - - - - - - 5 4 -
MAN368 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat - - - - - - - - - - - - -
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi - - - - - - - - - - - - -
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri - 1 1 4 5 3 4 1 3 2 3 4 -
MAN371 Borçlar Hukuku - - 5 - - - - - - - 3 - -
MAN491 Ortak Eğitim Uygulaması I 5 3 - - 5 - - - - 5 - 4 -
MAN493 Ortak Eğitim Uygulaması II 5 3 - - 5 - - - - 5 - 4 -
MAN495 Ortak Eğitim Uygulaması III 5 3 - - 5 - - - - 5 - 4 -
MAN454 Hizmet Pazarlaması - - 3 - - 5 - - - - 3 - -
MAN477 İşletme Simulasyonu 5 5 4 3 5 5 - 4 4 3 - 5 -
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler - - - - - - - 5 - - - 5 -
MAN451 Kurumsal Kaynak Planlaması 5 - - - 5 - 5 - - - - - -
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. - - - - - - - - - - - - -
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş - - - - - - - 5 - - 5 - -
MAN479 Yönetim Bilgi Sistemleri - - - - - - - - - - - - -
MAN480 Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmeciliği - - - - - - - - - - - - -
MAN488 Merkeziyetsiz Finans ve Kripto Varlıklar - - - - - - - - - - - - -