AKTS - Yatırım Projelerinin Analizi

Yatırım Projelerinin Analizi (MAN453) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yatırım Projelerinin Analizi MAN453 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Burcu Dinçergök
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yatırım projelerini değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Projenin değerlendirilmesinde kullanılan sermaye maliyetini belirleyebilmek.
  • Projenin kabul ya da reddedilmesinde kullanılan teknikleri uygulayabilmek ve projenin kabul veya reddine karar verebilmek
Dersin İçeriği Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, projelerin hazırlanmasındaki temel analizler, projelerin değerlendirilmesi, proje değerlendirmedeki risk analizleri, diğer kârlılık ve ekonomik analizler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yatırım Kararları ve Firmanın Amacı Ders Kitabı Levy& Sarnat: Sayfa: 3-20.
2 Pazar Analizi Yardımcı Kaynak: Yalçıner ve Aksoy: Sayfa 13-66
3 Teknik Analiz Yardımcı Kaynak: Yalçıner ve Aksoy: 71-101.
4 Finansal Analiz Yardımcı Kaynak: Yalçıner ve Aksoy: 105-131.
5 Nakit Akışı Ders Kitabı (Levy ve Sarnat): Sayfa: 116-153
6 Kaynak Maliyetinin Tespiti Ders Kitabı: (Levy ve Sarnat): Sayfa: 510-535
7 Kaynak Maliyetinin Tespiti Ders Kitabı: (Levy ve Sarnat): 536-563
8 Vize
9 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (Belirlilik Koşullarında) Ders Kitabı: (Levy ve Sarnat: Sayfa: 34-57)
10 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (Belirlilik Koşullarında) Ders Kitabı (Levy ve Sarnat) Sayfa: 59-114.
11 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: (Belirsizlik koşulları altında) Ders Kitabı: (Levy ve Sarnat: 215-240)
12 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: (Belirsizlik Koşulları Altında) Ders Kitabı (Levy ve Sarnat): 240-265
13 Uluslararası Yatırımlar Ders Kitabı (Levy ve Sarnat): 708-728
14 Uluslarararası Yatırımlar Ders Kitabı (Levy ve Sarnat: 728-743)
15 Yatırım Projelerinde Özellikli Konular
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. "Capital Investment & Financial Decisions" Haim Levy and Marshall Sarnat
Diğer Kaynaklar 3. "Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi" Kürşat Yalçıner, Ebru Aksoy.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 40 40
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 180