ECTS - - İşletme (İngilizce)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
MATH101 Analize Giriş 3 0 3 5
ECON101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 3 3
MAN101 Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 5
MAN111 İşletmeye Giriş 3 0 3 6.5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 2 22 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
ECON102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
MAN102 Hukuka Giriş 3 0 3 5
MAN112 Yönetime Giriş 3 0 3 6
MAN122 İşletmelerde Sayısal Uygulamalar 3 0 3 5.5
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
Toplam 21 0 20 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
MAN203 Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 6
MAN241 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
MAN213 Örgüt Teorisi 3 0 3 5
MAN217 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 5
MAN209 Finansal Matematik 3 0 3 6
Toplam 18 0 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
MAN204 Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 6
MAN206 Örgütsel Davranış 3 0 3 6
MAN214 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5
MAN242 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
MAN292 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
MAN311 Üretim Yönetimi 3 0 3 6
MAN303 Finansal Yönetim I 3 0 3 6
MAN365 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
MAN-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-AE3FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 0 18 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
MAN304 Finansal Yönetim II 3 0 3 6
MAN308 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 6
MAN364 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 5
MAN-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-AE3SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 12 0 18 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MAN401 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 7
MAN453 Yatırım Projelerinin Analizi 3 0 3 7
MAN-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
MAN-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 8 0 20 34

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MAN402 Stratejik Yönetim 3 0 3 7
MAN448 Pazarlama Araştırması 3 0 3 7
MAN-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MAN-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
Toplam 8 0 17 30

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MAN354 Elektronik Tablo ve Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
MAN440 Digital Marketing 3 0 3 5
MAN310 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 5
MAN315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi 3 0 3 5
MAN317 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
MAN320 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 5
MAN323 Sayısal Karar Verme Teknikleri 3 0 3 5
MAN352 Finansal Okuryazarlık 3 0 3 5
MAN403 Örgütlerde Güç ve Politika 3 0 3 5
MAN441 Örgütlerarası İlişkiler 3 0 3 5
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
MAN413 Denetim 3 0 3 5
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN416 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5
MAN419 Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 5
MAN421 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
MAN425 Uluslararası Finans 3 0 3 5
MAN427 Risk Yönetimi 3 0 3 5
MAN428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN436 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
MAN438 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5
MAN442 Seminer 3 0 3 5
MAN446 Yatırım Analizi 3 0 3 5
MAN449 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
MAN368 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
MAN371 Borçlar Hukuku 3 0 3 5
MAN491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MAN493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MAN495 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 5
MAN454 Hizmet Pazarlaması 3 0 3 5
MAN477 İşletme Simulasyonu 3 0 3 5
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
MAN451 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 3 5
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
MAN479 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
MAN480 Üçüncü Sektör Kooperatif İşletmeciliği 3 0 3 5
MAN488 Merkeziyetsiz Finans ve Kripto Varlıklar 3 0 3 5
Toplam 121 0 120 200