AKTS - İşletmeye Giriş

İşletmeye Giriş (MAN111) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletmeye Giriş MAN111 3 0 0 3 6.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Esra Çınar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı işletmenin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Son yıllarda özel önem verilen etik değerlerin, çevreciliğin de işletmenin temel kavramları arasında artık yer aldığını göstermektir. Bu bağlamda işletmenin önemi, diğer dallarla ilgisi, teknoloji ile etkileşimi, sosyal sorumluluk kavramının işletmeler için anlamı, global düzende işletmelerin nasıl çalıştığı , girişimciliğin ve küçük işletmelerin önemi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler konularına değinilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletmenin temel kavramlarını ve işlevlerini tanımlar
  • İşletme fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların amaç ve görevlerini tanımlar
  • Bir işletme için örgüt şeması tasarlar, pozisyonların rollerini belirler
  • Girişimcilik ile ilgili temel kavramları anlar ve iş planı hazırlar
  • Pazarlama faaliyetlerini tanımlar ve her bir faaliyet için strateji geliştirir
  • Üretim ve operasyon yönetimi ile ilgili genel kavramları tanımlar
  • İşletmenin muhasabe ve finansal bilgilerini yorumlar ve buna yönelik kararlar verir
Dersin İçeriği İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletmeye Giriş (Temel Kavramlar) Ders Kitabı
2 Ekonomi ve İşletme ile ilgili Temel Kavramlar Kısım 1, Ders Kitabı
3 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluğu Anlamak Kısım 2, Ders Kitabı
4 Girişimcilik, Yeni Girişimler ve İşletme Sahipliği Kısım 3, Ders Kitabı
5 İşletmeyi Yönetmek Kısım 5, Ders Kitabı
6 İşletmeyi Örgütlemek Kısım 6, Ders Kitabı
7 Çalışan Davranışı ve Motivasyonu Kısım 8, Ders Kitabı
8 Liderlik ve Karar Verme Kısım 9, Ders Kitabı
9 Arasınav
10 İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş İlişkileri Kısım 10, Ders Kitabı
11 Pazarlama Süreçleri ve Tüketici Davranışı Kısım 11, Ders Kitabı
12 İşlem Yönetimi ve Kalitesi Kısım 7 Ders Kitabı
13 Yönetimin Tarihçesi Ders Kitabı
14 Yönetimin Tarihçesi Ders Kitabı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ronald J. Ebert & Ricky W. Griffin, Business Essentials 11th Edition, Pearson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 158