ECTS - - İşletme (İngilizce)

İngilizce İşletme Bölümü mezunları, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde istihdam edilebilirler.