ECTS - - İşletme (İngilizce)

Türkçe İşletme Lisans programının süresi 8 yarıyıldır. Öğrenciler müfredattaki 40 zorunlu dersi ve 10 adet seçmeli dersi başarıyla tamamlayarak programı tamamlamış olurlar.