ECTS - - İşletme (İngilizce)

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Atılım Üniversitesi Türkçe İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Dikey Geçiş başvurularında öğrenciden iki yıllık mesleki eğitim yükseköğrenim programı diploması ve Dikey Geçiş Sınavı sonuç belgesi istenir.

  • Genel sınav sonuç belgeleri, uluslararası öğrencilerden istenmez, onun yerine programın eğitim dilinde yeterlilik belgesi istenir.
  • Önceki öğrenmenin yurtdışındaki bir eğitim kurumundan alınması durumunda, diplomanın YÖK tarafından denliğinin onmaylanmış olması gerekir.
  • Dikey ve yatay geçiş için başvuranlar, geçiş yapılan programdaki bazı derslerden muaf tutulabilir. Bununla ilgili inceleme öğrencinin onaylı transkripti ve onaylı ders içerikleri belgelerinin bölüm içindeki ilgili kurulca tarafından yapılır ve sonucu bölüme bildirilir.