AKTS - Maliyet Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi (MAN308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Maliyet Muhasebesi MAN308 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Kamil Büyükmirza
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri bilgi ve beceriler ile donatmaktır: Farklı maliyet türlerini belirlemek ve hesaplamak; Türk Tekdüzen Hesap Planının “7 Maliyetli Hesaplar” bölümünün nasıl kullanılacağını anlamak; malzeme, işçilik ve genel masrafları belirlemek; masraf yerleri arasında masraf tahsisatı yapmak; ve birim maliyet tespitinde iş maliyetlemesi ve işlem maliyetleme sistemleri arasında ayrım yapar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gider ve maliyet sınıflandırmalarını ve Türk Tekdüzen Hesap Planındaki 7- Maliyet Hesapları bölümünün kullanımını öğrenir.
  • Malzeme, işçilik ve genel üretim giderlerini belirler, gider yerleri arasında gider dağıtımlarını yapar.
  • Birim üretim maliyetlerinin saptanmasında sipariş ve evre maliyeti yöntemlerini fiili ve standart maliyet esaslarına göre uygular.
Dersin İçeriği Maliyet kavramları, maliyet türleri, maliyet akış şeması, maliyet hesapları, maliyetlerin dağıtımı, maliyetleme sistemleri, standart maliyetleme ve sapma analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Ana Çerçeve
2 Maliyet Kavramı ve Çeşitleri, Farklı Amaçlara Göre Farklı Maliyetler
3 Maliyete Karşı Kayıp ve Mali Tablolara Akışı
4 Maliyetlerin Türlerine ve İşletmelerin İşlevlerine Göre Sınıflandırılması
5 Opsiyon 7 / A’daki Türk Tekdüzen Hesap Planına Göre Günlük Maliyet Girişleri (UCA)
6 UCA'nın Seçenek 7 / A'da Dönem Sonu Maliyet Girişleri
7 Yan Kuruluşlar, Eşzamanlı Kayıt, Servis Firmaları ve Seçenek 7 / B
8 ARA SINAV
9 Maliyet Birikimi - Malzeme Maliyeti
10 Maliyet Birikimi - İşgücü Maliyeti
11 Maliyet Birikimi - Amortisman ve Diğer Maliyetler
12 Maliyet Birikimi - Amortisman ve Diğer Maliyetler
13 Maliyet Merkezleri ve Maliyetlerin İlk Tahsisi
14 Servis Merkezi Maliyetlerinin Yeniden Dağıtılması
15 Maliyet Uygulaması - İş ve Süreç Maliyetlendirme Sistemleri
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan, Horngren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Pearson Global Edition, 16/E, 2017.
2. Williamn N. Lanen, Shannon W. Anderson, Michael W. Maher: Fundamentals of Cost Accounting, 5th Edition, Mcgraw-Hill Education International Edition, New York, N.Y., 2017.
3. H. Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 22. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2017.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 151