AKTS - Uluslararası Finans

Uluslararası Finans (MAN425) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Finans MAN425 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Burcu Dinçergök
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere uluslararası finansmanın temel kavramlarını anlatmak, risk yönetimi yapabilmelerini sağlayabilmek ve global rekabet ortamında firma değerini maksimize edecek finansal kararları almalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası Finansal Yönetimde karşılaşılacak riskleri anlamak
  • Kur piyasalarının işleyişini bilmek
  • Uluslararası işletmelerde sermaye bütçelemesi kararları verebilmek.
  • Uluslararası işletmelerde optimal sermaye yapısı kararları verebilmek.
Dersin İçeriği Uluslarası para sistemi, Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslarası likidite, döviz piyasaları, döviz ve faiz türev ürünler, dış ticaretin finansmanı ve uluslarası bankacılık.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Finansal Yönetime Giriş Eiteman, StoneHill, Moffett Multinational Business Finance. Chapter 1.
2 Uluslararası Para Sistemi Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 2
3 Uluslararası Para Piyasası Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 4
4 International Parity Conditions Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 5.
5 Kur Riski Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 7.
6 Faaliyet Riski Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 8.
7 Muhasebe Riski Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 9
8 Faiz riski Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 10
9 Vize
10 Uluslararası Sermaye Maliyeti Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 11.
11 Finansal Yapı Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 14
12 Uluslararası Sermaye Bütçelemesi Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 18
13 Fonların yeniden konumlandırılması Eiteman, StoneHill, Moffett, Multinational Business Finance, chapter 19
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Eiteman, Stonehill, Moffett " Multinational Business Finance", Pearson, 2015.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126