AKTS - İşletmeye Giriş

İşletmeye Giriş (MAN111) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletmeye Giriş MAN111 3 0 0 3 6.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Esra Çınar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı işletmenin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Son yıllarda özel önem verilen etik değerlerin, çevreciliğin de işletmenin temel kavramları arasında artık yer aldığını göstermektir. Bu bağlamda işletmenin önemi, diğer dallarla ilgisi, teknoloji ile etkileşimi, sosyal sorumluluk kavramının işletmeler için anlamı, global düzende işletmelerin nasıl çalıştığı , girişimciliğin ve küçük işletmelerin önemi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler konularına değinilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletmenin temel kavramlarını ve işlevlerini tanımlar
  • İşletme fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların amaç ve görevlerini tanımlar
  • Bir işletme için örgüt şeması tasarlar, pozisyonların rollerini belirler
  • Girişimcilik ile ilgili temel kavramları anlar ve iş planı hazırlar
  • Pazarlama faaliyetlerini tanımlar ve her bir faaliyet için strateji geliştirir
  • Üretim ve operasyon yönetimi ile ilgili genel kavramları tanımlar
  • İşletmenin muhasabe ve finansal bilgilerini yorumlar ve buna yönelik kararlar verir
Dersin İçeriği İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletmeye Giriş (Temel Kavramlar) Ders Kitabı
2 Ekonomi ve İşletme ile ilgili Temel Kavramlar Kısım 1, Ders Kitabı
3 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluğu Anlamak Kısım 2, Ders Kitabı
4 Girişimcilik, Yeni Girişimler ve İşletme Sahipliği Kısım 3, Ders Kitabı
5 İşletmeyi Yönetmek Kısım 5, Ders Kitabı
6 İşletmeyi Örgütlemek Kısım 6, Ders Kitabı
7 Çalışan Davranışı ve Motivasyonu Kısım 8, Ders Kitabı
8 Liderlik ve Karar Verme Kısım 9, Ders Kitabı
9 Arasınav
10 İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş İlişkileri Kısım 10, Ders Kitabı
11 Pazarlama Süreçleri ve Tüketici Davranışı Kısım 11, Ders Kitabı
12 İşlem Yönetimi ve Kalitesi Kısım 7 Ders Kitabı
13 Yönetimin Tarihçesi Ders Kitabı
14 Yönetimin Tarihçesi Ders Kitabı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ronald J. Ebert & Ricky W. Griffin, Business Essentials 11th Edition, Pearson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. X
2 Turizmin ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel boyutları hakkında bilgi sahibi olur.
3 Genel işletmecilik ve ekonomi bilgisine sahip olur ve turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek uygulamaları, muhasebe ve finans, yönetim ve pazarlama ve hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri kavrar. X
4 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve buna uygun davranışlar geliştirir.
5 İngilizce dilinde en az Avrupa dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
6 İngilizce dışında Rusça, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
7 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır; alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır
8 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yerine getirir, geliştirir ve hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. X
9 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır ve sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar. X
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 Yazılı, sözlü sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar sunum becerileri gösterir, ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
12 Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle etkileşim kurar.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 158