AKTS - Seyahat Endüstrisi

Seyahat Endüstrisi (TOUR208) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seyahat Endüstrisi TOUR208 4. Dönem 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; seyahat sektörü işletmelerini öğrencilere tanıtmak, tur operatörlerinin temel görevlerinden olan tur planlaması, hazırlanması, pazarlaması ve yönetim sürecinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrencilere belletmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Turistik seyahatler ve seyahat sektörünün gelişimini tanımlar.
  • Seyahat sektöründe faaliyet gösteren ana ve yan işletmelerin kuruluş işleyiş ve organizasyonel yapıları tasfir eder.
  • Seyahat işletmeleri ile diğer turizm işletmeleri arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin önemini tanımlar.
  • Seyahat sektörüne ilişkin temel hizmetlerden Paket Turların hazırlanmasını tarif eder.
  • Seyahat sektörüne ilişkin temel hizmetlerden Ticketing (biletleme) hakkında bilgi edinebilir.
Dersin İçeriği Seyahat endüstrisinin organizasyonu, turizmin bölümleri arasındaki ilişkiler, turistik ürünler ve seyahat güdüleyicileri; tur pazar bölümlendirmeleri ve turlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 SEYAHATİN VE SEYAHAT İŞLETMELERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ (DÜNYAA VE TÜRKİYEE) Konu 1
2 TURİZMDE DAĞITIM SİSYEMİ VE DAĞITIM SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE SEYAHAT İŞLETMELERİNİ YERİ VE ÖNEMİ Konu 2
3 SEYAHAT İŞLETMELERİNDE ORGANİZASYONEL YAPI VE HUKUKİ MEVZUAT Konu 3
4 SEYAHAT SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDEN SEYAHAT ACENTALARI VE FONKSİYONLARI Konu 4
5 SEYAHAT SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDEN TUR OPERATÖRLERİ VE FONKSİYONLARI Konu 5
6 PAKET TUR, TUR ÇEŞİTLERİ VE TURLARDA GÖREV ALAN ELEMANLAR Konu 6
7 TUR PLANLAMASI (HAZIRLANMASI); DESTİNASYON SEÇİMİ, SATIN ALMA İŞLEMLERİ, TAMAMLAYICI HİZMETLERİN VE FİYATIN BELİRLENMESİ Konu 7
8 TURUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, YER HİZMETLERİ, TURUN YÖNETİLMESİ VE TAMAMLANMASI Konu 8
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 BİLETLEME Konu 9
11 ÖDEV UYGULAMA VE ANLATIMI ÖDEV UYGULAMA VE ANLATIMI
12 ÖDEV UYGULAMA VE ANLATIMI ÖDEV UYGULAMA VE ANLATIMI
13 ÖDEV UYGULAMA VE ANLATIMI ÖDEV UYGULAMA VE ANLATIMI
14 ÖDEV UYGULAMA VE ANLATIMI ÖDEV UYGULAMA VE ANLATIMI
15 Tekrar Tekrar
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tourism-The Business of Travel, Roy Cook, Laura Yale, Joseph Marqua, 2006, Prentice Hall

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili kuramlar, olgular ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. X
2 Turizmin ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel boyutları hakkında bilgi sahibi olur. X
3 Genel işletmecilik ve ekonomi bilgisine sahip olur ve turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek uygulamaları, muhasebe ve finans, yönetim ve pazarlama ve hizmet pazarlamasına yönelik stratejileri kavrar. X
4 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerleri bilir ve buna uygun davranışlar geliştirir. X
5 İngilizce dilinde en az Avrupa dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
6 İngilizce dışında Rusça, Fransızca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir. X
7 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır; alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanır X
8 Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yerine getirir, geliştirir ve hizmet süreçlerini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. X
9 Verilerden mesleki bilgi üretir, üretilen bilgileri sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; araştırma yapma ve proje hazırlama becerisi kazanır ve sahip olduğu bilgileri sorunların çözümünde kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar. X
10 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm sektörünün gerektirdiği şekilde özen gösterir. X
11 Yazılı, sözlü sözsüz ve görsel olarak etkili iletişim kurar sunum becerileri gösterir, ekip halinde ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. X
12 Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerden misafirlerle etkileşim kurar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 4 4
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 152