Nanoimalat (MFGE481) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nanoimalat MFGE481 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. C. Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, nanoyapıların hızlı bir şekilde üretimine yönelik öğrencileri bilgilendirme, nano cihazların ve malzemelerin üretiminde kullanılan üretim metodları ile tanıştırma ve bunların medikal alanda kullanımları hakkında bigi sahibi yapmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, yapısal ölçeklerin malzemelerde yapı/özellik ilişkisini belirlemesi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Öğrenciler ultra minyatür boyuttaki yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya üretim teknikleri ile tanışacaktır.
  • Öğrenciler nano-imalatın kapasite ve sınırlarını idrak edecektir.
  • Öğrenciler, insanlığın ileri araştırma çabalarında nanoteknolojinin önemini kavrayacaktır.
Dersin İçeriği Metalik nanomalzemelerin imalatı, karbon bazlı nanoyapıların imalatı, nanoyapılı sistemlerin daha küçük yapıların bir araya getirilmesi ile oluşturulması, karakterizasyon teknikleri ve diğer imalat yöntemleri, yakınlık etkisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metallik Nanoparçacık üretiminde sentetik yaklaşımlar Bölüm 1
2 Islak kimyasal işlemler, electrokimysal sentez Bölüm 2
3 Geçiş metal komplekslerinin dekompose oluşu, parçacık ölçek ayrıştırması Bölüm 3
4 Carbon nanomalzemelerin yapısı, Fullerenler, karbon nanofiberler, karbon nanotüpler Bölüm 4
5 Karbon nanotüp üretimi, Ark metodu, lazer aşındırma, CVD Bölüm 5
6 Karbon nanotüp üretimi, Ark metodu, lazer aşındırma, CVD Bölüm 6
7 Karbon kökenli malzemelerin biyomedikal uygulamalarda kullanımı, biyosensörler Bölüm 7
8 Nano-basım ve temas Teknolojileri Bölüm 8
9 X-ışını ve electron ışıma litografisi Bölüm 9
10 X-ışını ve electron ışıma litografisi Bölüm 10
11 Nano talaş kaldırma Bölüm 11
12 Biyo-mimetik ve biyo-moleküler tanıma, template kullanımı, electrik-alan ile oluşum, Langmuir-blodgett teknikleri Bölüm 12
13 Kolajen yapısal hiyerarşisi dokumühendisliğindeki uygulamaları Bölüm 13
14 Inorganik moleküllere bağlananan peptitler Bölüm 14
15 Polymer malzemeler kullanılarak yapılan nanoüretimler Bölüm 15
16 Final Bütün bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nano the Essentials, T. Pradeep, McGraw Hill
Diğer Kaynaklar 2. C. S. S. R. Kumar, J. Hormes, C. Leuschner, Nanofabrication Towards Biomedical Applications: Techniques, Tools, Applications, and Impact, Wiley-VCH (2005)
3. Mark J. Jackson, Micro and Nanomanufacturing, Springer, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 5
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 102