ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bölümümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin kapsamı içinde olan metaller, seramikler, polimerler ve bu üç malzemenin birlikte oluşturdukları kompozit malzemeler konularında kuvvetli bir bilgi birikimine sahip olan ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilen mühendisler yetiştirmek amacı ile 2004 yılında kurulmuştur. Ders programı bütün malzemeler için temel olan prensipleri ortaya koymak ve malzemelerin özellikleri ve malzemelerle ilgili süreçleri bu prensipler çerçevesinde incelemek üzere tasarlanmıştır. Sınıf çalışmaları laboratuvar çalışmaları ve kişisel ve/veya ekip olarak gerçekleştirilen proje çalışmaları ile tamamlanmakta ve desteklenmektedir. Programın 3. ve 4. sınıf dersleri öğrencileri kariyerlerine hazırlamak amacına yöneliktir. Öğrenciler 4. sınıfta malzeme seçimi ve mezuniyet projesi dersleri almaktadırlar. Farklı konularda açılan teknik seçmeli dersler ile öğrencilerin ileri seramikler, biyomalzemeler, nanomalzemeler vb. konularda ileri düzeyde bilgi sahini olmalarına olanak sağlanmaktadır. İki adet birer ay süreli yaz stajları ve gerçekleştirilen fabrika gezileri ile öğrencilerin mesleklerini tanımaları sağlanmaktadır.