ECTS - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CEAC103 Genel Kimya I 3 2 4 5
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
MATH157 Genişletilmiş Kalkülüs I 4 2 5 7.5
MFGE108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
MATE103 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi 2 0 2 2
Toplam 19 9 23 30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CEAC104 Genel Kimya II 3 2 4 4
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
MATH158 Genişletilmiş Kalkülüs II 4 2 5 7.5
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
Toplam 14 8 18 23.5

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ME211 Statik ve Mukavemet 3 1 3 6
MATE201 Malzeme Mühendisliğinin Temelleri 3 0 3 5
MATE203 Malzeme Termodinamiği I 3 0 3 5
MATE-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 16 1 19 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE204 Malzeme Termodinamiği II 3 0 3 5.5
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
MATE202 Malzemelerin Mekanik Davranışı ve Testi 3 2 4 6.5
MATE-GE2SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
MATE-AE2SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 10 2 17 27

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE311 Seramikler ve Refrakter Malzemeler 3 0 3 5
MATE399 Yaz Stajı I 0 0 0 6
MATE313 Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler 3 0 3 5.5
MATE303 Metallerin Üretiminde Kimyasal Prensipler 3 0 3 5.5
MATE301 Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları 4 0 4 6
MATE-GE3FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 13 0 16 33

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE312 Demir-Çelik Üretim Teknolojileri 3 0 3 5
MATE314 Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri 2 2 3 6
MATE316 Katılaşma Süreçleri 2 2 3 5.5
MATE318 Malzeme Karakterizasyonu 2 2 3 5.5
MATE310 Polimer Malzemeler 3 0 3 5
Toplam 12 6 15 27

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE401 Döküm Süreçleri ve Uygulamaları 2 2 3 6
MATE415 Metal Malzemeler ve Isıl İşlem 3 2 4 6
MATE499 Yaz Stajı II 0 0 0 6
MATE419 Lisans Semineri 1 0 1 1
MATE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MATE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MATE-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 2 5
Toplam 6 4 16 34

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE410 Tasarımda Malzeme Seçimi 2 2 3 9
MATE420 Mezuniyet Projesi 1 4 3 9
MATE-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MATE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 6 12 28

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CEAC203 Fizikokimya 4 2 5 7
MATE209 Malzemelerin Fiziği 3 0 3 5
IE220 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
MATH293 Olasılık ve İstatistik I 3 0 3 5
MATE440 Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu 3 0 3 5
MATE442 Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE448 Toz Metalurjisi 3 0 3 5
MATE450 Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi 3 0 3 5
MATE452 Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi 3 0 3 5
MATE456 Cam Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MATE464 Malzemelerin Yüzey İşlemleri 3 0 3 5
MATE466 Polimer Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE468 Seramik Malzemeler 3 0 3 5
MATE474 Seramik Malzeme Üretim Süreçleri 3 0 3 5
MATE482 İkincil Çelik Metalurjisi 3 0 3 5
MATE486 Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi 3 0 3 5
CEAC418 Uygulamalı Polimer Bilimi 2 2 3 5
MATE446 Kompozit Malzemeler 3 0 3 5
Sanat, beşeri bilimler (eski GSM kodlu dersler) ve yabancı dil dersleri 3 0 3 4
ECON211 Ekonominin Temelleri 4 0 4 4
ECON101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
ECON102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
MAN441 Örgütlerarası İlişkiler 3 0 3 5
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
MAN308 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 6
MAN311 Üretim Yönetimi 3 0 3 6
MAN401 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 7
AE411 Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri 1 4 3 5
ENE415 Enerji Depolama Teknolojisi 3 0 3 5
Toplam 104 9 107 179