ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
MATE103 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi 2 0 2 2
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4.5
CHE103 Genel Kimya 3 2 4 5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 9 24 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
CHE104 Genel Kimya 3 2 4 4.5
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
Toplam 21 8 24 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ME211 Statik ve Mukavemet 3 1 3 6
MATE201 Malzeme Mühendisliğinin Temelleri 3 0 3 5
MATE203 Malzeme Termodinamiği I 3 0 3 5
MATE-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 16 1 19 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE204 Malzeme Termodinamiği II 3 0 3 5.5
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
MATE202 Malzemelerin Mekanik Davranışı ve Testi 3 2 4 6.5
MATE-GE2SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
MATE-AE2SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
Toplam 13 2 20 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE311 Seramikler ve Refrakter Malzemeler 3 0 3 5
MATE399 Yaz Stajı I 0 0 0 6
MATE313 Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler 3 0 3 5.5
MATE303 Metallerin Üretiminde Kimyasal Prensipler 3 0 3 5.5
MATE301 Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları 4 0 4 6
MATE-GE3FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
Toplam 16 0 19 36

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE312 Demir-Çelik Üretim Teknolojileri 3 0 3 5
MATE314 Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri 2 2 3 6
MATE316 Katılaşma Süreçleri 2 2 3 5.5
MATE318 Malzeme Karakterizasyonu 2 2 3 5.5
MATE310 Polimer Malzemeler 3 0 3 5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
Toplam 15 6 18 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE499 Yaz Stajı II 0 0 0 6
MATE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MATE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MATE409 Lisans Araştırma 1 2 2 3
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
MATE-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MATE-AE4FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
MATE-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 2 5
Toplam 3 2 18 36

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE410 Tasarımda Malzeme Seçimi 2 2 3 9
MATE420 Mezuniyet Projesi 1 4 3 9
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
MATE404 Metal Malzemeler 3 0 3 5
MATE-AE4SP2-Çokdisiplinli Dersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 8 6 14 30

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CEAC203 Fizikokimya 4 2 5 7
MATE209 Malzemelerin Fiziği 3 0 3 5
IE220 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
MATH380 Mühendisler için Sayısal Methodlar 3 1 3 5
MATH293 Olasılık ve İstatistik I 3 0 3 5
MATE440 Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu 3 0 3 5
MATE442 Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE448 Toz Metalurjisi 3 0 3 5
MATE450 Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi 3 0 3 5
MATE452 Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi 3 0 3 5
MATE456 Cam Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MATE464 Malzemelerin Yüzey İşlemleri 3 0 3 5
MATE466 Polimer Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE468 Seramik Malzemeler 3 0 3 5
MATE474 Seramik Malzeme Üretim Süreçleri 3 0 3 5
MATE482 İkincil Çelik Metalurjisi 3 0 3 5
MATE486 Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi 3 0 3 5
CEAC418 Uygulamalı Polimer Bilimi 2 2 3 5
MATE446 Kompozit Malzemeler 3 0 3 5
Sanat, beşeri bilimler (eski GSM kodlu dersler) ve yabancı dil dersleri 3 0 3 4
ECON211 Ekonominin Temelleri 4 0 4 4
ECON101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
ECON102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
MAN441 Örgütlerarası İlişkiler 3 0 3 5
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
MAN308 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 6
MAN311 Üretim Yönetimi 3 0 3 6
MAN401 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 7
AE411 Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri 3 1 3 5
ENE415 Enerji Depolama Teknolojisi 3 0 3 5
CEAC420 Nanobilim ve Nanoteknoloji 3 0 3 5
CEAC423 Polimer Bilim ve Teknolojisi 3 0 3 5
MFGE433 Kalıntı Gerilimler 3 0 3 5
MFGE434 Çarpılma Mühendisliği 3 0 3 5
MFGE478 Fabrika Tasarımı 3 0 3 5
MATE532 Kristalografik Doku Analizi ve Eşyönsüzlük (Anizotropi) 3 0 3 5
MATE504 Malzeme Fiziği ve Kimyası 3 0 3 5
MATE505 Malzemelerin Yapısı 3 0 3 5
MATE508 Kinetik, Faz Dönüşümleri ve Transfer 3 0 3 5
MATE516 Enerji Teknolojileri için Malzemeler 3 0 3 5
MATE518 Takım ve Kalıp Malzemeleri 3 0 3 5
MATE520 Dökümde Malzeme Prosesi 3 0 3 5
MATE528 Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE531 Proses Metalurjisinden Seçme Çalışmalar 3 0 3 5
MATE535 Entegre Demir ve Çelik Tesisleri 3 0 3 5
MATE536 Çelik Üretimi Teknolojilerindeki Gelişmeler 3 0 3 5
MATE541 İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi 3 0 3 5
MATE550 Biyomalzemelerin Karakterizasyon Yöntemleri 3 0 3 5
MATE560 Triboloji 3 0 3 5
MATE565 Kaplama ve İnce Filmler 3 0 3 5
MATE578 Malzemelerin Hasar Analizi 3 0 3 5
MATE503 Hesaplamalı Malzeme Bilimi 3 0 3 5
MATE555 Malzeme Endüstrisinde Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 3 5
MATE506 İleri Mikroskopi Teknikleri 3 0 3 5
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MATE441 Döküm Süreçleri ve Uygulamaları 2 2 3 5
MATE445 Malzemelerin Isıl İşlemleri ve Yüzey Sertleştirmesi 2 2 3 5
MATE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
MATE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
AE426 Zırhlı Araç Tasarımı ve İmalatı 3 1 3 5
MATE470 Doku Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
IE443 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
CEAC404 Bitirme Projesi 1 4 3 5
CEAC431 Plastik Malzemeler 3 0 3 5
EE445 Robotiğe Giriş 3 0 3 5
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE310 Su Gücü Enerjisi 3 0 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
IE428 Sistem Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
ISE434 Nesnelerin İnternetinin Temelleri 3 0 3 5
MFGE405 Hızlı Prototipleme 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları 3 0 3 5
ME488 Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme 1 4 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
IE446 Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
Toplam 273 28 284 474