AKTS - Cam Bilimi ve Teknolojisi

Cam Bilimi ve Teknolojisi (MATE456) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Cam Bilimi ve Teknolojisi MATE456 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm onayı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrecilerin cam ve cam üretimini, camın özelliklerini ve ticari cam ürünlerini anlamasına yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu derste öğrenciler seramik ve refrakter malzemelerin temel yapı ilkelerini, özelliklerini ve üretim yöntemlerini öğrenecekler. Dersin sonunda öğrenciler mühendislik uygulamaları için önemli olan seramik ve refrakter malzemelerin fiziksel, mekanik ve termal özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Dersin İçeriği Seramiklerin tanımı, ham malzemeler, seramik malzemelerin kristal yapıları ve özellikleri, atomik bağ, faz diyagramı, cam ve camsı seramik, mekanik özellikler ve davranışlar, termal özellikler ve davranışlar, refrakter seramikler, teknik seramikler, yapısal seramikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Camın Tarihçesi Ders Slaytı
2 Cam Kinetiği Ders Slaytı
3 Cam endüstrisi Ders Slaytı
4 Cam dönüşümü Ders Slaytı
5 Camların termodinamik yaklaşımları-1 Ders Slaytı
6 Camların termodinamik yaklaşımları-2 Ders Slaytı
7 Camın Yoğunluğu Ders Slaytı
8 Camın Tavlanması Ders Slaytı
9 Viskozite Ders Slaytı
10 Kimyasal dayanıklılık Ders Slaytı
11 Termal dayanıklılık Ders Slaytı
12 Camın mekanik özellikleri Ders Slaytı
13 Cam Mukavemeti Ders Slaytı
14 Ticari Cam Ders Slaytı
15 Genel Özet
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Glass Science, Robert H. Doremus, Wiley, 1973
Diğer Kaynaklar 2. Introduction to Glass Science and Technology, 2nd ed., by J.E. Shelby, The Royal Society of Chemistry 2005
3. Introduction to Ceramics; W.D. Kingery, H.K. Bowen, and D.R. Uhlmann, , John Wiley & Sons, 1976

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125